Les pintures de l'Apocalipsi

La iconografia cristiana d'època romànica

Interactiu

  • Descripció del recurs

   L'objectiu principal de la càpsula és fer entendre el conjunt complet de les pintures murals, i es planteja de la manera següent:

   • Identificar, en primer lloc, que el programa iconogràfic és cristià, i que els personatges i les escenes estan extrets de fonts bíbliques.

   • Entendre, en segon lloc, que l'espai de l'absis és simbòlic, i que es divideix en tres registres.

   • Finalment, observar i comprendre els dos aspectes anteriors en la distribució, jeràrquica en el contingut i simètrica en la forma.

    

   Més informació al Centre del Romànic de la Vall de Boí

  • Objectius didàctics

   • Comprendre el contingut iconogràfic i la composició de les pintures murals de l'absis de Sant Climent de Taüll.

   • Entendre el missatge de l'obra d'art.

  • Competències per adquirir

   • Competència cultural i artística
   • Competència per aprendre a aprendre

  • Altres informacions didàctiques

   En el recurs també es poden observar:

   • Els plantejaments esteticoformals que s'utilitzen per representar tot el que és diví.

   • La personalitat del mestre pintor en alguns detalls.

   • Les imatges decoratives de les sanefes i bandes.

   • La influència bizantina, romana i musulmana.

   • L'objectiu didàctic del missatge cristià.

   • La reconstrucció que es presenta, comparada amb les pintures originals.

    

   I la informació es pot completar cercant documentació sobre els temes següents:

   • A la Bíblia, les citacions que descriuen algunes imatges.

   • El procés tècnic de la realització de les pintures murals.

   • La iconografia d'altres absis romànics.

   • Les pintures murals d'altres parts d'una església romànica.

  • Exemples d'ús

   Per a totes les etapes educatives, a partir del cicle mitjà de primària:

   • Entendre el contingut, els recursos formals i la funció d'una obra d'art. Apreciar-hi la manera de pensar, la ideologia i les creences. Relacionar la qualitat perceptible de l'obra i les emocions que desvetlla o el que provoca.

   • Per una relació d'alguns dels trets socials de l'època que apareixen en l'obra.

   • Observar-hi les relacions espacials: geometria i simetria.

    

   Per a l'ESO i batxillerat:

   • Reconèixer els elements que caracteritzen l'art romànic en aquesta obra significativa.

   • Conèixer trets bàsics de la religió cristiana i comprendre la seva influència sobre la societat; estudiar alguns elements culturals a través dels quals s'expressa.

   • Analitzar la representació de la figura humana.

    

   Cada càpsula és una bona eina per a treballs de síntesi i projectes de recerca. També ho és el conjunt de totes set.

  • composició
  • romànic
  • iconografia
  • absis
  • pintures murals
  • església
  • Sant Climent de Taüll
  • Crist en majestat
  • tetramorf

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: