La transmissió oral

La tradició oral en la cultura senegalesa

Interactiu

  • Descripció del recurs

   Aproximació a la cultura del Senegal de la mateixa manera que es faria en aquell país: escoltant algú que ens transmet els seus coneixements de primera mà.

   Els alumnes podran saber què és la transmissió oral, escoltant diverses narracions —proverbis, històries i contes— de la zona, explicades per una persona del Senegal.

  • Objectius didàctics

   - Aproximació al concepte de transmissió oral d'una manera pràctica.

   - Comprendre l'evolució de la societat i els canvis que comporta passar d'una cultural oral a una altra basada en l'escriptura i l'emmagatzemament del coneixement.

   - Conèixer la cultura africana i els seus valors.

   - Reflexionar a l'entorn dels valors, com ara el respecte a les persones grans, que la nostra cultura ha anat perdent.

   - Comprendre el valor de la música com a transmissora de la història i la cultura dels pobles.

   - Millorar l'escolta activa.

  • Competències per adquirir

   • Competència social i ciutadana
   • Competència per aprendre a aprendre

  • Exemples d'ús

   L'activitat es pot dur a terme com a part d'una classe de música, per comprendre que aquesta forma part de la cultura de transmissió oral.
   Pot acompanyar una classe de llengua, per exemplificar la diferència entre cultura oral i escrita.
   Pot ser un complement d'una classe d'història o de socials per reflexionar a l'entorn dels valors de les diferents societats i la importància de la forma de transmetre els coneixements.

  • tradició oral
  • transmissió oral
  • senegal
  • griot
  • aprenentatge

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: