La tècnica pictòrica del fresc

El procés de realització de les pintures murals

Infografia

Recomanat per:
 • Batxillerat i cicles formatius
 • Educació primària
 • ESO
Àrea de coneixement:
 • Ciències socials
 • Cultura visual
 • Història i societat
 • Visual i plàstica
Idioma
Català
Autor
Obra Social “la Caixa”
Drets d'autor
Obra Social “la Caixa”
Any
2016
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

La càpsula explica quina va ser la tècnica pictòrica que es va utilitzar. Primer se centra a mostrar tot el procés, consistent en cinc passes importants que, sovint, resten invisibles en l'obra acabada. En segon lloc, es fixa sobretot en els materials específics que es van utilitzar. Finalment, presenta una altra tècnica de l'època: la pintura al tremp.

 

A banda del fet que dóna a conèixer la tecnologia emprada, remarquem aquest recurs per dos aspectes més:

 • el fet que s'hagi utilitzat la mateixa tècnica per elaborar altres pintures murals al llarg de tota la història de l'art, i

 • que l'ús d'aquesta tècnica hagi estat una de les raons bàsiques que n'ha propiciat la conservació.

 

Més informació al Centre del Romànic de la Vall de Boí

 • Conèixer la tècnica artística de la pintura al fresc i la seva importància al llarg de la història de l'art.

 • Competència artística i cultural
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

El recurs es pot completar amb la recerca i la reflexió sobre altres aspectes vinculats:

 • Les eines utilitzades pels pintors murals (pinzells, plomades, bastides...).

 • La identitat, l'aprenentatge i el taller d'aquests artesans.

 • Altres artesans i obres d'època romànica.

 • La pintura romànica sobre taula de fusta.

 • Els conceptes artesà, artista i mestre en època romànica i actualment.

 • Pintures murals d'altres èpoques.

 • El procés químic que es produeix en la tècnica de la pintura al fresc.

Per a totes les etapes educatives, a partir del cicle mitjà de primària:

 • Identificar i comprendre la tècnica i la diversitat de materials que es van utilitzar en la creació de l'obra. Descobrir la planificació del seu procés de producció.

 

Per a l'ESO i batxillerat:

 • Analitzar i comprendre una tècnica artística tradicional usada en diferents èpoques.

 • Anàlisi tècnica d'una obra d'època romànica.

 

Cada càpsula és una bona eina per a  treballs de síntesi i projectes de recerca. També ho és el conjunt de totes set.

 

Descripció del recurs

La càpsula explica quina va ser la tècnica pictòrica que es va utilitzar. Primer se centra a mostrar tot el procés, consistent en cinc passes importants que, sovint, resten invisibles en l'obra acabada. En segon lloc, es fixa sobretot en els materials específics que es van utilitzar. Finalment, presenta una altra tècnica de l'època: la pintura al tremp.

 

A banda del fet que dóna a conèixer la tecnologia emprada, remarquem aquest recurs per dos aspectes més:

 • el fet que s'hagi utilitzat la mateixa tècnica per elaborar altres pintures murals al llarg de tota la història de l'art, i

 • que l'ús d'aquesta tècnica hagi estat una de les raons bàsiques que n'ha propiciat la conservació.

 

Més informació al Centre del Romànic de la Vall de Boí

Objectius

 • Conèixer la tècnica artística de la pintura al fresc i la seva importància al llarg de la història de l'art.

Competències per adquirir

 • Competència artística i cultural
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Materials del recurs
Altres informacions didàctiques

El recurs es pot completar amb la recerca i la reflexió sobre altres aspectes vinculats:

 • Les eines utilitzades pels pintors murals (pinzells, plomades, bastides...).

 • La identitat, l'aprenentatge i el taller d'aquests artesans.

 • Altres artesans i obres d'època romànica.

 • La pintura romànica sobre taula de fusta.

 • Els conceptes artesà, artista i mestre en època romànica i actualment.

 • Pintures murals d'altres èpoques.

 • El procés químic que es produeix en la tècnica de la pintura al fresc.

Exemples d'ús

Per a totes les etapes educatives, a partir del cicle mitjà de primària:

 • Identificar i comprendre la tècnica i la diversitat de materials que es van utilitzar en la creació de l'obra. Descobrir la planificació del seu procés de producció.

 

Per a l'ESO i batxillerat:

 • Analitzar i comprendre una tècnica artística tradicional usada en diferents èpoques.

 • Anàlisi tècnica d'una obra d'època romànica.

 

Cada càpsula és una bona eina per a  treballs de síntesi i projectes de recerca. També ho és el conjunt de totes set.