La tècnica pictòrica del fresc

El procés de realització de les pintures murals

Infografia

  • Descripció del recurs

   La càpsula explica quina va ser la tècnica pictòrica que es va utilitzar. Primer se centra a mostrar tot el procés, consistent en cinc passes importants que, sovint, resten invisibles en l'obra acabada. En segon lloc, es fixa sobretot en els materials específics que es van utilitzar. Finalment, presenta una altra tècnica de l'època: la pintura al tremp.

    

   A banda del fet que dóna a conèixer la tecnologia emprada, remarquem aquest recurs per dos aspectes més:

   • el fet que s'hagi utilitzat la mateixa tècnica per elaborar altres pintures murals al llarg de tota la història de l'art, i

   • que l'ús d'aquesta tècnica hagi estat una de les raons bàsiques que n'ha propiciat la conservació.

    

   Més informació al Centre del Romànic de la Vall de Boí

  • Objectius didàctics

   • Conèixer la tècnica artística de la pintura al fresc i la seva importància al llarg de la història de l'art.

  • Competències per adquirir

   • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • Competència cultural i artística

  • Altres informacions didàctiques

   El recurs es pot completar amb la recerca i la reflexió sobre altres aspectes vinculats:

   • Les eines utilitzades pels pintors murals (pinzells, plomades, bastides...).

   • La identitat, l'aprenentatge i el taller d'aquests artesans.

   • Altres artesans i obres d'època romànica.

   • La pintura romànica sobre taula de fusta.

   • Els conceptes artesà, artista i mestre en època romànica i actualment.

   • Pintures murals d'altres èpoques.

   • El procés químic que es produeix en la tècnica de la pintura al fresc.

  • Exemples d'ús

   Per a totes les etapes educatives, a partir del cicle mitjà de primària:

   • Identificar i comprendre la tècnica i la diversitat de materials que es van utilitzar en la creació de l'obra. Descobrir la planificació del seu procés de producció.

    

   Per a l'ESO i batxillerat:

   • Analitzar i comprendre una tècnica artística tradicional usada en diferents èpoques.

   • Anàlisi tècnica d'una obra d'època romànica.

    

   Cada càpsula és una bona eina per a  treballs de síntesi i projectes de recerca. També ho és el conjunt de totes set.

    

  • romànic
  • absis
  • pintures murals
  • església
  • Sant Climent de Taüll
  • pintura al fresc
  • pintura al tremp
  • pigment
  • morter

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: