La llum al mar

El mar a fons

Vídeo

  • Descripció del recurs

   La llum solar és una gran font d'energia per al nostre planeta i també és captada per nombrosos organismes marins.

   Els rajos de llum no arriben a totes les profunditats. Això fa que moltes espècies es distribueixin en el medi marí en funció de si reben llum o no.

   En aquest clip coneixerem les característiques principals dels éssers que viuen a zones amb i sense llum. També es parla de la capacitat d'alguns organismes marins per generar un tipus de llum.

  • Objectius didàctics

   • Aprendre quins organismes marins capten la llum.
   • Comprendre l'efecte que té la presència o l'absència de llum solar a les diverses zones del medi marí.
   • Saber què és la bioluminescència.
   • Saber què és la zona fòtica i el fet que comprèn només una part petita de l'ecosistema marí.

  • Competències per adquirir

   • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • Tractament de la informació i competència digital

  • Exemples d'ús

   • Comparar les característiques d'un organisme que visqui a la zona fòtica amb les d'un que visqui a l'afòtica.
   • Debatre sobre algunes de les adaptacions al medi dels organismes que viuen a la zona afòtica.
   • Dissenyar un esquema amb éssers que necessiten la llum per viure i d'altres que no la necessiten.

  • fotosíntesi
  • mar a fons
  • medi marí
  • llum
  • zona fòtica
  • zona afòtica

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs:

Aquest recurs pertany a:

 El mar a fons

El mar a fons