L'epigenètica, el càncer i altres malalties

Vídeo

Recomanat per:
 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO
Àrea de coneixement:
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
Durada
00:06:11 minuts
Idioma
Català
Idioma subtítols
Català
Autor
Fundació Bancària ”la Caixa”
Drets d'autor
Fundació Bancària ”la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Fragment de la conferència "Epigenètica en la salut i la malaltia", impartida per Manel Esteller.

 

En els darrers anys, s'ha demostrat com l'estudi dels mecanismes epigenètics i de les seves alteracions pot contribuir a desenvolupar nous fàrmacs i tractaments per guarir malalties que fins fa poc eren incurables. El cas més rellevant és el càncer, del qual actualment es poden tractar amb èxit un 60 % dels casos, però també es comença a aplicar a altres malalties, com les neurodegeneratives o demències, les afectacions cardiovasculars i les anomenades malalties rares, que tenen alteracions en un gen concret.

 

En aquest recurs, el Dr. Esteller explica algunes aplicacions mèdiques de l'epigenètica mitjançant una il·lustrativa exposició dels mecanismes que hi intervenen. En el cas del càncer, per exemple, cal tenir en compte que hi ha gens que el promouen –els anomenats oncogens– i d'altres que intenten evitar-ho. El càncer per prosperar intenta inhibir els gens supressors de tumors i un dels instruments que fa servir per aconseguir-ho és la metilació, que és un mecanisme epigenètic. La metilació és capaç d'activar o silenciar determinats gens. És un procés natural i necessari en el desenvolupament cel·lular, i també en molts altres processos fisiològics. Quan funciona de manera errònia, però, és quan sorgeixen les malalties. L'estudi d'aquest i d'altres mecanismes epigenètics –com la compactació de l'ADN en el nucli de la cèl·lula– permet detectar-ne les alteracions, i així preveure l'aparició de malalties i obtenir fàrmacs que ajudin a controlar-les per restablir l'equilibri.

 

Aquest recurs ens permet conèixer de primera mà uns treballs d'investigació plenament actuals que ja han obert noves vies de coneixement amb uns resultats esperançadors en el tractament d'algunes malalties. També ens pot ajudar a comprendre els processos bioquímics que tenen lloc a la cèl·lula i els mecanismes que regulen l'expressió genètica de l'ADN. Segons els nivells educatius, es pot aprofundir més o menys, però gràcies al seu llenguatge entenedor es pot fer servir amb grups de diferents nivells.

 • Entendre que la investigació científica i la recerca del coneixement no és un món tancat en si mateix, sinó que els seus descobriments reverteixen en benefici de la societat i tenen, com en aquest cas, unes aplicacions tan concretes i profitoses com l'obtenció de nous fàrmacs i tractaments en la lluita contra el càncer i altres malalties.

 • Conèixer alguns mecanismes epigenètics d'especial importància que intervenen en l'expressió genètica de l'ADN, com ara la metilació, que activa o inhibeix les instruccions dels gens, o la compactació del material genètic en el nucli de la cèl·lula, que es fa de manera diferenciada segons els teixits i en la qual intervenen unes proteïnes anomenades histones que, com la seqüència de l'ADN, també tenen un codi concret que es pot estudiar.

 • Comprendre que les alteracions d'aquests mecanismes poden causar malalties i que estudiar-les és el primer pas per descobrir nous tractaments.

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

El Dr. Manel Esteller és un dels referents internacionals més destacats en el camp de l'epigenètica i de la investigació en la lluita contra el càncer. Nascut a Sant Boi de Llobregat, va estudiar medicina a la Universitat de Barcelona i es va especialitzar com a investigador en la Universitat de St Andrews, a Escòcia, i en la Universitat Johns Hopkins de Baltimore, als Estats Units. Més tard, va tornar a Espanya i va treballar durant set anys com a Cap del Laboratori d'Epigenètica del Càncer del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), a Madrid. En l'actualitat, és professor de recerca ICREA i professor de genètica a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i dirigeix el Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC) de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL).

 

Els projectes d'investigació que es desenvolupen en el PEBC se centren, entre d'altres matèries, en l'estudi de l'epigenètica del càncer, la biologia de cèl·lules mares, l'estructura i funció de la cromatina, els processos d'envelliment, la transformació i el cicle cel·lular, els patrons d'empremta de l'ADN i la identificació dels gens responsables del càncer.

 

Per a més informació sobre el Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC): http://www.pebc.cat

 

Per a més informació sobre la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): http://www.icrea.cat

 • Aquest recurs explica en detall alguns mecanismes epigenètics que tenen a veure amb la fisiologia cel·lular i l'expressió genètica de l'ADN. Il·lustra també com les alteracions d'aquests mecanismes poden provocar diferents malalties. Les explicacions del Dr. Esteller són molt il·lustratives i poden ser un bon complement per a les classes que tractin d'aquestes matèries.

 • També es pot fer servir per debatre a classe les prioritats de la investigació mèdica i la dificultat d'avançar en el cas de les anomenades malalties rares.

Descripció del recurs

Fragment de la conferència "Epigenètica en la salut i la malaltia", impartida per Manel Esteller.

 

En els darrers anys, s'ha demostrat com l'estudi dels mecanismes epigenètics i de les seves alteracions pot contribuir a desenvolupar nous fàrmacs i tractaments per guarir malalties que fins fa poc eren incurables. El cas més rellevant és el càncer, del qual actualment es poden tractar amb èxit un 60 % dels casos, però també es comença a aplicar a altres malalties, com les neurodegeneratives o demències, les afectacions cardiovasculars i les anomenades malalties rares, que tenen alteracions en un gen concret.

 

En aquest recurs, el Dr. Esteller explica algunes aplicacions mèdiques de l'epigenètica mitjançant una il·lustrativa exposició dels mecanismes que hi intervenen. En el cas del càncer, per exemple, cal tenir en compte que hi ha gens que el promouen –els anomenats oncogens– i d'altres que intenten evitar-ho. El càncer per prosperar intenta inhibir els gens supressors de tumors i un dels instruments que fa servir per aconseguir-ho és la metilació, que és un mecanisme epigenètic. La metilació és capaç d'activar o silenciar determinats gens. És un procés natural i necessari en el desenvolupament cel·lular, i també en molts altres processos fisiològics. Quan funciona de manera errònia, però, és quan sorgeixen les malalties. L'estudi d'aquest i d'altres mecanismes epigenètics –com la compactació de l'ADN en el nucli de la cèl·lula– permet detectar-ne les alteracions, i així preveure l'aparició de malalties i obtenir fàrmacs que ajudin a controlar-les per restablir l'equilibri.

 

Aquest recurs ens permet conèixer de primera mà uns treballs d'investigació plenament actuals que ja han obert noves vies de coneixement amb uns resultats esperançadors en el tractament d'algunes malalties. També ens pot ajudar a comprendre els processos bioquímics que tenen lloc a la cèl·lula i els mecanismes que regulen l'expressió genètica de l'ADN. Segons els nivells educatius, es pot aprofundir més o menys, però gràcies al seu llenguatge entenedor es pot fer servir amb grups de diferents nivells.

Objectius

 • Entendre que la investigació científica i la recerca del coneixement no és un món tancat en si mateix, sinó que els seus descobriments reverteixen en benefici de la societat i tenen, com en aquest cas, unes aplicacions tan concretes i profitoses com l'obtenció de nous fàrmacs i tractaments en la lluita contra el càncer i altres malalties.

 • Conèixer alguns mecanismes epigenètics d'especial importància que intervenen en l'expressió genètica de l'ADN, com ara la metilació, que activa o inhibeix les instruccions dels gens, o la compactació del material genètic en el nucli de la cèl·lula, que es fa de manera diferenciada segons els teixits i en la qual intervenen unes proteïnes anomenades histones que, com la seqüència de l'ADN, també tenen un codi concret que es pot estudiar.

 • Comprendre que les alteracions d'aquests mecanismes poden causar malalties i que estudiar-les és el primer pas per descobrir nous tractaments.

Competències per adquirir

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Materials del recurs
Altres informacions didàctiques

El Dr. Manel Esteller és un dels referents internacionals més destacats en el camp de l'epigenètica i de la investigació en la lluita contra el càncer. Nascut a Sant Boi de Llobregat, va estudiar medicina a la Universitat de Barcelona i es va especialitzar com a investigador en la Universitat de St Andrews, a Escòcia, i en la Universitat Johns Hopkins de Baltimore, als Estats Units. Més tard, va tornar a Espanya i va treballar durant set anys com a Cap del Laboratori d'Epigenètica del Càncer del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), a Madrid. En l'actualitat, és professor de recerca ICREA i professor de genètica a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i dirigeix el Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC) de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL).

 

Els projectes d'investigació que es desenvolupen en el PEBC se centren, entre d'altres matèries, en l'estudi de l'epigenètica del càncer, la biologia de cèl·lules mares, l'estructura i funció de la cromatina, els processos d'envelliment, la transformació i el cicle cel·lular, els patrons d'empremta de l'ADN i la identificació dels gens responsables del càncer.

 

Per a més informació sobre el Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC): http://www.pebc.cat

 

Per a més informació sobre la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): http://www.icrea.cat

Exemples d'ús

 • Aquest recurs explica en detall alguns mecanismes epigenètics que tenen a veure amb la fisiologia cel·lular i l'expressió genètica de l'ADN. Il·lustra també com les alteracions d'aquests mecanismes poden provocar diferents malalties. Les explicacions del Dr. Esteller són molt il·lustratives i poden ser un bon complement per a les classes que tractin d'aquestes matèries.

 • També es pot fer servir per debatre a classe les prioritats de la investigació mèdica i la dificultat d'avançar en el cas de les anomenades malalties rares.