L'ecolocalització dels cetacis

Interactiu

Recomanat per:
  • Batxillerat i cicles formatius
  • ESO
Àrea de coneixement:
  • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
Categoria
Contingut didàctic
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
00:20:00 minutos
Idioma
Català
Autor
Obra Social “la Caixa”
Drets d'autor
Obra Social “la Caixa”
Any
2013
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Amb aquest recurs, els i les alumnes poden conèixer de manera interactiva què és i com funciona l'ecolocalització en els cetacis odontocets (amb dents) i de quina manera els diversos tipus de contaminació acústica procedents d'activitats humanes poden afectar-ne la vida.

 

Els cetacis utilitzen els sons (ecolocalització) per localitzar les seves preses, navegar i comunicar-se entre ells, fins i tot a distàncies molt grans. Per aquest motiu, aquests animals són molt sensibles a la contaminació acústica i en pateixen les conseqüències: poden disminuir les comunicacions o alterar el seu comportament, patir lesions al sistema auditiu i nerviós o també desorientar-se. 

 

Les parts del cos dels cetacis odontocets implicades en l'ecolocalització són el meló, els sacs nassals, l'oïda i la mandíbula. En el procés, el dofí emet una sèrie d'ones que reboten a l'objectiu i arriben un altre cop a l'animal, que les processa per conèixer la mida de la presa i la distància a què es troba.

- Conèixer la biodiversitat dels grups d'éssers vius i emprar claus dicotòmiques senzilles per tal d'identificar organismes o el regne al qual pertanyen.

- Analitzar un tipus d'impacte de l'activitat humana sobre el medi ambient i les seves conseqüències sobre altres éssers vius.

- Aprendre a argumentar les causes i els impactes d'algunes activitats humanes, i proposar possibles solucions per minimitzar-ne els efectes.

- Conèixer el sistema d'ecolocalització que els cetacis odontocets empren i de quina manera el fan servir per comunicar-se, alimentar-se i orientar-se.

- Distingir els òrgans dels cetacis que intervenen en l'ecolocalització: meló, sacs nassals, oïda i mandíbula.

- Diferenciar les fases de l'ecolocalització, des que el cetaci odontocet emet un sèrie d'ones, fins que es reben i processen al cervell de l'animal després de rebotar a l'objectiu.

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

El soroll al mar pot arribar a canviar el comportament d'alguns animals marins. Es tracta d'introduir l'alumnat en el món dels cetacis i donar-los a conèixer un tipus de contaminació del medi ambient més desconeguda, la produïda pel soroll al mar. L'objectiu és relacionar aquesta contaminació amb un motiu més de regressió d'espècies que actualment estan amenaçades i en perill d'extinció, i pensar com és possible actuar per pal•liar aquestes amenaces.

 

A l'aigua, el so es transmet quatre vegades més ràpid que a l'aire. La contaminació acústica al mar derivada d'activitats humanes pot tenir conseqüències fatals per als animals marins. Més concretament, els cetacis, com els dofins o les balenes, són els principals perjudicats pel soroll cada vegada més abundant als nostres mars i oceans. Els motors dels vaixells, els sonars o les plataformes petrolieres són algunes de les amenaces principals que posen en perill la vida d'aquests mamífers marins.

 

 

Estudi de la Fundació CRAM Aplicación de nuevas técnicas en la evaluación de la contaminación acústica sobre poblaciones de cetáceos

Enllaç al LAB (Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques) de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Estudi de la UPC Buenas prácticas en la gestión, evaluación y control de la contaminación acústica subacuática.

Notícia comentada sobre encallament massiu: 15 cetáceos quedan varados en Canarias mientras se realizan maniobras militares.

A partir d'aquest recurs interactiu, el/la professor/a pot:

 

Mostrar als alumnes una forma diferent de comunicació animal, l'ecolocalització, que permet als cetacis odontocets orientar-se, alimentar-se i comunicar-se amb el seu entorn.

Introduir amb més recursos un tipus de contaminació desconeguda, la contaminació acústica al mar.

Per grups, els alumnes poden identificar altres animals que utilitzen l'ecolocalització (ratpenats, aus, etc.) així com indicar les diverses fases del procés i establir similituds i diferències amb els cetacis odontocets.

 

Amb vista a aprofundir en el tema, és adient fer servir l'interactiu La contaminació acústica al mar, amb el qual l'alumnat pot descobrir les diferències entre les diverses espècies de cetacis i pot identificar els sons d'animals i d'elements que contaminen.

 

És recomanable acabar l'explicació amb la proposta de lectura d'una notícia sobre un encallament massiu de cetacis, que es pot trobar al «Material relacionat» d'aquesta unitat, com un exemple real del problema de la contaminació acústica.

 

En acabar, el/la docent obre un debat a l'aula sobre les mesures que es podrien dur a terme per minimitzar l'impacte que la contaminació acústica té sobre aquests animals. Per moderar el debat i guiar l'alumnat, és recomanable la lectura prèvia de l'estudi de la UPC Buenas prácticas en la gestión, evaluación y control de la contaminación acústica subacuática, del qual es pot trobar l'enllaç al «Material relacionat» d'aquesta unitat.

Descripció del recurs

Amb aquest recurs, els i les alumnes poden conèixer de manera interactiva què és i com funciona l'ecolocalització en els cetacis odontocets (amb dents) i de quina manera els diversos tipus de contaminació acústica procedents d'activitats humanes poden afectar-ne la vida.

 

Els cetacis utilitzen els sons (ecolocalització) per localitzar les seves preses, navegar i comunicar-se entre ells, fins i tot a distàncies molt grans. Per aquest motiu, aquests animals són molt sensibles a la contaminació acústica i en pateixen les conseqüències: poden disminuir les comunicacions o alterar el seu comportament, patir lesions al sistema auditiu i nerviós o també desorientar-se. 

 

Les parts del cos dels cetacis odontocets implicades en l'ecolocalització són el meló, els sacs nassals, l'oïda i la mandíbula. En el procés, el dofí emet una sèrie d'ones que reboten a l'objectiu i arriben un altre cop a l'animal, que les processa per conèixer la mida de la presa i la distància a què es troba.

Objectius

- Conèixer la biodiversitat dels grups d'éssers vius i emprar claus dicotòmiques senzilles per tal d'identificar organismes o el regne al qual pertanyen.

- Analitzar un tipus d'impacte de l'activitat humana sobre el medi ambient i les seves conseqüències sobre altres éssers vius.

- Aprendre a argumentar les causes i els impactes d'algunes activitats humanes, i proposar possibles solucions per minimitzar-ne els efectes.

- Conèixer el sistema d'ecolocalització que els cetacis odontocets empren i de quina manera el fan servir per comunicar-se, alimentar-se i orientar-se.

- Distingir els òrgans dels cetacis que intervenen en l'ecolocalització: meló, sacs nassals, oïda i mandíbula.

- Diferenciar les fases de l'ecolocalització, des que el cetaci odontocet emet un sèrie d'ones, fins que es reben i processen al cervell de l'animal després de rebotar a l'objectiu.

Competències per adquirir

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Materials del recurs
Altres informacions didàctiques

El soroll al mar pot arribar a canviar el comportament d'alguns animals marins. Es tracta d'introduir l'alumnat en el món dels cetacis i donar-los a conèixer un tipus de contaminació del medi ambient més desconeguda, la produïda pel soroll al mar. L'objectiu és relacionar aquesta contaminació amb un motiu més de regressió d'espècies que actualment estan amenaçades i en perill d'extinció, i pensar com és possible actuar per pal•liar aquestes amenaces.

 

A l'aigua, el so es transmet quatre vegades més ràpid que a l'aire. La contaminació acústica al mar derivada d'activitats humanes pot tenir conseqüències fatals per als animals marins. Més concretament, els cetacis, com els dofins o les balenes, són els principals perjudicats pel soroll cada vegada més abundant als nostres mars i oceans. Els motors dels vaixells, els sonars o les plataformes petrolieres són algunes de les amenaces principals que posen en perill la vida d'aquests mamífers marins.

 

 

Estudi de la Fundació CRAM Aplicación de nuevas técnicas en la evaluación de la contaminación acústica sobre poblaciones de cetáceos

Enllaç al LAB (Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques) de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Estudi de la UPC Buenas prácticas en la gestión, evaluación y control de la contaminación acústica subacuática.

Notícia comentada sobre encallament massiu: 15 cetáceos quedan varados en Canarias mientras se realizan maniobras militares.

Exemples d'ús

A partir d'aquest recurs interactiu, el/la professor/a pot:

 

Mostrar als alumnes una forma diferent de comunicació animal, l'ecolocalització, que permet als cetacis odontocets orientar-se, alimentar-se i comunicar-se amb el seu entorn.

Introduir amb més recursos un tipus de contaminació desconeguda, la contaminació acústica al mar.

Per grups, els alumnes poden identificar altres animals que utilitzen l'ecolocalització (ratpenats, aus, etc.) així com indicar les diverses fases del procés i establir similituds i diferències amb els cetacis odontocets.

 

Amb vista a aprofundir en el tema, és adient fer servir l'interactiu La contaminació acústica al mar, amb el qual l'alumnat pot descobrir les diferències entre les diverses espècies de cetacis i pot identificar els sons d'animals i d'elements que contaminen.

 

És recomanable acabar l'explicació amb la proposta de lectura d'una notícia sobre un encallament massiu de cetacis, que es pot trobar al «Material relacionat» d'aquesta unitat, com un exemple real del problema de la contaminació acústica.

 

En acabar, el/la docent obre un debat a l'aula sobre les mesures que es podrien dur a terme per minimitzar l'impacte que la contaminació acústica té sobre aquests animals. Per moderar el debat i guiar l'alumnat, és recomanable la lectura prèvia de l'estudi de la UPC Buenas prácticas en la gestión, evaluación y control de la contaminación acústica subacuática, del qual es pot trobar l'enllaç al «Material relacionat» d'aquesta unitat.