La contaminació acústica al mar

Interactiu

Recomanat per:
  • Batxillerat i cicles formatius
  • Educació primària
  • ESO
Àrea de coneixement:
  • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
Categoria
Contingut didàctic
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
00:20:00 minuts
Idioma
Català
Autor
Obra Social “la Caixa”
Drets d'autor
Obra Social “la Caixa”
Any
2013
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Amb aquest recurs, els alumnes podran descobrir de forma interactiva com són els cetacis, com viuen, què mengen i com es comuniquen.. També podran escoltar els sons que emeten aquests animals marins i els sorolls produïts per diferents activitats humanes al fons del mar (com el motor d'un vaixell),  i de quina manerapoden afectar aquests animals que viuen i es comuniquen al mar.

 

Es tracta d'introduir l'alumne/a al món dels cetacis i donar a conèixer un tipus de contaminació del medi ambient desconeguda, com és la produïda pel soroll al mar. L'objectiu és que l'alumne/a relacioni aquesta contaminació amb un motiu més de regressió d'espècies que actualment estan amenaçades i en perill d'extinció.

 

Els cetacis (dofins, balenes, etc.) utilitzen els sons per localitzar les seves preses, per navegar i per comunicar-se entre ells, fins i tot a distàncies molt grans (ecolocalització). Aquests animals són molt sensibles a la contaminació acústica i pateixen les seves conseqüències; poden disminuir les seves comunicacions i afectar el seu comportament, és possibleque pateixin lesions al seu sistema auditiu i nerviós i es poden desorientar. Com a conseqüència d'aquestes afeccions, aquests animals poden aparèixer avarats a les platges en un estat de salut molt perjudicat.

Educació Primària:

 

- Classificar animals de l'entorn proper i reconèixer característiques bàsiques dels vertebrats d'acord amb criteris científics.

- Identificar l'especificitat dels éssers humans i analitzar i valorar críticament la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps, adoptant compromisos individuals i col·lectius d'actuar en la protecció i millora del medi ambient.

- Conèixer les característiques anatòmiques dels cetacis misticets i odontocets.

 

Educació Secundaria:

 

- Conèixer la biodiversitat dels grups dels éssers vius i utilitzar claus dicotòmiques senzilles per identificar organismes o el regne al qual pertanyen.

- Analitzar un tipus d'impacte de l'activitat humana sobre el medi ambient i les seves conseqüències sobre els altres éssers vius.

- Aprendre a argumentar les causes i els impactes d'algunes activitats humanes i proposar possibles solucions per minimitzar-ne els efectes.

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

El soroll al mar pot arribar a canviar el comportament d'alguns animals marins.El so a l'aigua es transmet quatre vegades més ràpid que a l'aire. És per aquest motiu que un soroll procedent dels motors d'un vaixell, per exemple, podria arribar a canviar el comportament dels animals que viuen al mar.

Material relacionat

 

Per al/a la docent:

 

Estudi de la Fundació CRAM "Aplicación de nuevas técnicas en la evaluación de la contaminación acústica sobre poblaciones de cetáceos".

Enllaços al LAB (Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Estudi de la UPC "Buenas Prácticas en la Gestión, Evaluación y Control de la Contaminación Acústica subacuática".

 

Per a l'alumnat:

 

Notícia comentada sobre avarament massiu: 15 cetáceos quedan varados en Canarias mientras se realizan maniobras militares.

 

 

Aquest recurs interactiu es planteja com a l'eix vertebrador d'una sessió educativa a l'aula. El/La professor(a) serà l'encarregat/ada de dirigir l'interactiu a la pissarra digital, propiciant la participació dels alumnes en cadascun dels estadis proposats. El/Ladocent pot plantejar primer les diferents qüestions als alumnes i,a mesura que es va avançant en l'interactiu, aquestes es van desvetllant. Per tant, el/la docent fa una funció de moderador(a) i narrador(a) del recurs proposat.

 
 

Per a grups d'Educació Secundària (ESO), Batxillerat i Cicles Formatius, és molt recomanable finalitzar l'explicació amb la lectura de la noticia "15 cetáceos quedan varados en Canarias mientras se realizan maniobras militares, sobre un avarament massiu de cetacis, que es pot trobar al"Material relacionat" d'aquesta unitat com un exemple real de la problemàtica de la contaminació acústica.

 

Una altra proposta per a aquesta franja educativa és utilitzar el recurs eduCaixa "L'ecolocalització dels cetacis", on els alumnes poden descobrir a fonscom funciona aquest sistema de comunicació.

 

En finalitzar, el/la professor(a) pot obrir un debat sobre quines mesures es podrien portar a terme per minimitzar l'impacte que la contaminació acústica té sobre aquests animals. Les conclusions finals es poden escriure a la pissarra.

Descripció del recurs

Amb aquest recurs, els alumnes podran descobrir de forma interactiva com són els cetacis, com viuen, què mengen i com es comuniquen.. També podran escoltar els sons que emeten aquests animals marins i els sorolls produïts per diferents activitats humanes al fons del mar (com el motor d'un vaixell),  i de quina manerapoden afectar aquests animals que viuen i es comuniquen al mar.

 

Es tracta d'introduir l'alumne/a al món dels cetacis i donar a conèixer un tipus de contaminació del medi ambient desconeguda, com és la produïda pel soroll al mar. L'objectiu és que l'alumne/a relacioni aquesta contaminació amb un motiu més de regressió d'espècies que actualment estan amenaçades i en perill d'extinció.

 

Els cetacis (dofins, balenes, etc.) utilitzen els sons per localitzar les seves preses, per navegar i per comunicar-se entre ells, fins i tot a distàncies molt grans (ecolocalització). Aquests animals són molt sensibles a la contaminació acústica i pateixen les seves conseqüències; poden disminuir les seves comunicacions i afectar el seu comportament, és possibleque pateixin lesions al seu sistema auditiu i nerviós i es poden desorientar. Com a conseqüència d'aquestes afeccions, aquests animals poden aparèixer avarats a les platges en un estat de salut molt perjudicat.

Objectius

Educació Primària:

 

- Classificar animals de l'entorn proper i reconèixer característiques bàsiques dels vertebrats d'acord amb criteris científics.

- Identificar l'especificitat dels éssers humans i analitzar i valorar críticament la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps, adoptant compromisos individuals i col·lectius d'actuar en la protecció i millora del medi ambient.

- Conèixer les característiques anatòmiques dels cetacis misticets i odontocets.

 

Educació Secundaria:

 

- Conèixer la biodiversitat dels grups dels éssers vius i utilitzar claus dicotòmiques senzilles per identificar organismes o el regne al qual pertanyen.

- Analitzar un tipus d'impacte de l'activitat humana sobre el medi ambient i les seves conseqüències sobre els altres éssers vius.

- Aprendre a argumentar les causes i els impactes d'algunes activitats humanes i proposar possibles solucions per minimitzar-ne els efectes.

Competències per adquirir

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Materials del recurs
Altres informacions didàctiques

El soroll al mar pot arribar a canviar el comportament d'alguns animals marins.El so a l'aigua es transmet quatre vegades més ràpid que a l'aire. És per aquest motiu que un soroll procedent dels motors d'un vaixell, per exemple, podria arribar a canviar el comportament dels animals que viuen al mar.

Material relacionat

 

Per al/a la docent:

 

Estudi de la Fundació CRAM "Aplicación de nuevas técnicas en la evaluación de la contaminación acústica sobre poblaciones de cetáceos".

Enllaços al LAB (Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Estudi de la UPC "Buenas Prácticas en la Gestión, Evaluación y Control de la Contaminación Acústica subacuática".

 

Per a l'alumnat:

 

Notícia comentada sobre avarament massiu: 15 cetáceos quedan varados en Canarias mientras se realizan maniobras militares.

 

Exemples d'ús

 

Aquest recurs interactiu es planteja com a l'eix vertebrador d'una sessió educativa a l'aula. El/La professor(a) serà l'encarregat/ada de dirigir l'interactiu a la pissarra digital, propiciant la participació dels alumnes en cadascun dels estadis proposats. El/Ladocent pot plantejar primer les diferents qüestions als alumnes i,a mesura que es va avançant en l'interactiu, aquestes es van desvetllant. Per tant, el/la docent fa una funció de moderador(a) i narrador(a) del recurs proposat.

 
 

Per a grups d'Educació Secundària (ESO), Batxillerat i Cicles Formatius, és molt recomanable finalitzar l'explicació amb la lectura de la noticia "15 cetáceos quedan varados en Canarias mientras se realizan maniobras militares, sobre un avarament massiu de cetacis, que es pot trobar al"Material relacionat" d'aquesta unitat com un exemple real de la problemàtica de la contaminació acústica.

 

Una altra proposta per a aquesta franja educativa és utilitzar el recurs eduCaixa "L'ecolocalització dels cetacis", on els alumnes poden descobrir a fonscom funciona aquest sistema de comunicació.

 

En finalitzar, el/la professor(a) pot obrir un debat sobre quines mesures es podrien portar a terme per minimitzar l'impacte que la contaminació acústica té sobre aquests animals. Les conclusions finals es poden escriure a la pissarra.