La comunicació científica

Interactiu

Recomanat per:
  • Professorat
Àrea de coneixement:
  • Ciència bàsica
Categoria
Contingut didàctic
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
15’
Idioma
Català
Autor
Fundació Bancària ”la Caixa”
Drets d'autor
Fundació Bancària ”la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

L'activitat científica és una activitat social orientada a la construcció de coneixement compartit. Per això, les comunitats d'investigadors han establert diverses maneres per poder comunicar i compartir els resultats de les seves recerques. La ciència escolar també pot fer ús d'aquests contextos comunicatius i simular-los a l'aula. Aquest recurs vol presentar quins són els elements més rellevants de la comunicació científica per a la ciència escolar a primària.

 

Com tota la sèrie de recursos que s'adrecen al professorat del projecte Investiguem a primària, aquest recurs consta d'una primera part en què, a través d'una breu activitat interactiva, es convida els docents a prendre posició respecte de l'opinió de dos mestres ficticis que exposen la seva opinió personal en relació amb un episodi de comunicació científica a l'aula. A partir d'aquí, es presenta informació bàsica sobre la comunicació científica en l'activitat científica escolar.

  • Identificar els contextos en què es produeix la comunicació científica en la ciència escolar.

  • Valorar la llibreta de ciències com a instrument útil de comunicació científica.

  • Identificar els pòsters, els articles científics i les exposicions orals en congressos com a formes de compartir el coneixement científic adquirit.

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

La comunicació científica és un element característic i necessari de l'activitat científica, tant la que porten a terme els experts, com la que es fa a l'escola.

 

Es produeix en dos contextos bàsics. Per una banda, entre els investigadors que formen un grup de recerca i, per l'altra, entre tots els membres que formen la comunitat científica.

 

En el primer cas, la comunicació es produeix d'una manera menys formal en les reunions, posades en comú, debats, etc. que es duen a terme durant una recerca. És en aquest context, també, on els científics solen fer servir les llibretes de notes, que a la ciència escolar en podem dir llibretes de ciències i que apareixen en diversos dels recursos que s'adrecen als alumnes de la sèrie Investiguem a primària.

 

En el segon cas, la comunicació es produeix d'una manera més formal i es fa elaborant pòsters científics, escrivint articles científics o exposant oralment les investigacions en congressos científics. Tal com es planteja al recurs, cadascun d'aquests tres elements (pòster, article i congrés) es pot simular fàcilment a l'aula.

Descripció del recurs

L'activitat científica és una activitat social orientada a la construcció de coneixement compartit. Per això, les comunitats d'investigadors han establert diverses maneres per poder comunicar i compartir els resultats de les seves recerques. La ciència escolar també pot fer ús d'aquests contextos comunicatius i simular-los a l'aula. Aquest recurs vol presentar quins són els elements més rellevants de la comunicació científica per a la ciència escolar a primària.

 

Com tota la sèrie de recursos que s'adrecen al professorat del projecte Investiguem a primària, aquest recurs consta d'una primera part en què, a través d'una breu activitat interactiva, es convida els docents a prendre posició respecte de l'opinió de dos mestres ficticis que exposen la seva opinió personal en relació amb un episodi de comunicació científica a l'aula. A partir d'aquí, es presenta informació bàsica sobre la comunicació científica en l'activitat científica escolar.

Objectius

  • Identificar els contextos en què es produeix la comunicació científica en la ciència escolar.

  • Valorar la llibreta de ciències com a instrument útil de comunicació científica.

  • Identificar els pòsters, els articles científics i les exposicions orals en congressos com a formes de compartir el coneixement científic adquirit.

Competències per adquirir

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Materials del recurs
Altres informacions didàctiques

La comunicació científica és un element característic i necessari de l'activitat científica, tant la que porten a terme els experts, com la que es fa a l'escola.

 

Es produeix en dos contextos bàsics. Per una banda, entre els investigadors que formen un grup de recerca i, per l'altra, entre tots els membres que formen la comunitat científica.

 

En el primer cas, la comunicació es produeix d'una manera menys formal en les reunions, posades en comú, debats, etc. que es duen a terme durant una recerca. És en aquest context, també, on els científics solen fer servir les llibretes de notes, que a la ciència escolar en podem dir llibretes de ciències i que apareixen en diversos dels recursos que s'adrecen als alumnes de la sèrie Investiguem a primària.

 

En el segon cas, la comunicació es produeix d'una manera més formal i es fa elaborant pòsters científics, escrivint articles científics o exposant oralment les investigacions en congressos científics. Tal com es planteja al recurs, cadascun d'aquests tres elements (pòster, article i congrés) es pot simular fàcilment a l'aula.