Descripció

L'activitat científica és una activitat social orientada a la construcció de coneixement compartit. Per això, les comunitats d'investigadors han establert diverses maneres per poder comunicar i compartir els resultats de les seves recerques. La ciència escolar també pot fer ús d'aquests contextos comunicatius i simular-los a l'aula. Aquest recurs vol presentar quins són els elements més rellevants de la comunicació científica per a la ciència escolar a primària.

Com tota la sèrie de recursos dirigits al professorat del projecte <em>Investiguem en primària</em>, aquest recurs consta d'una primera part en la qual, a través d'una breu activitat interactiva, es convida als docents a posicionar-se respecte de l'opinió de dos mestres ficticis que exposen la seva opinió personal en relació amb un episodi de comunicació científica a l'aula. A partir d'aquí, es presenta informació bàsica sobre la comunicació científica en l'activitat científica escolar.

 

Objectius

  • Identificar els contextos en què es produeix la comunicació científica en la ciència escolar.

  • Valorar la llibreta de ciències com a instrument útil de comunicació científica.

  • Identificar els pòsters, els articles científics i les exposicions orals en congressos com a formes de compartir el coneixement científic adquirit.

 

Competències

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

ALTRA INFORMACIÓ DIDÀCTICA

La comunicació científica és un element característic i necessari de l'activitat científica, tant la que porten a terme els experts, com la que es fa a l'escola.

Es produeix en dos contextos bàsics. Per una banda, entre els investigadors que formen un grup de recerca i, per l'altra, entre tots els membres que formen la comunitat científica.

En el primer cas, la comunicació es produeix d'una manera menys formal en les reunions, posades en comú, debats, etc. que es duen a terme durant una recerca. És en aquest context, també, on els científics solen fer servir les llibretes de notes, que a la ciència escolar en podem dir llibretes de ciències</em> i que apareixen en diversos dels recursos que s'adrecen als alumnes de la sèrie Investiguem a primària.

En el segon cas, la comunicació es produeix d'una manera més formal i es fa elaborant pòsters científics, escrivint articles científics o exposant oralment les investigacions en congressos científics. Tal com es planteja al recurs, cadascun d'aquests tres elements (pòster, article i congrés) es pot simular fàcilment a l'aula.

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?