KitCaixa Curiosity

Kit per a la classe

Recomanat per:
 • Educació primària
Àrea de coneixement:
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
 • Ciències de la naturalesa - Física i Química
Autor:
Fundació Bancària "la Caixa" / Universitat de Barcelona
Any:
2015
Idioma:
Català, Castellà, Euskera, Gallec, Anglès
Descarregant àudio...
Descripció del kit

L'ensenyament de les ciències basat en la indagació

La ciència està formada per coneixements, metodologies i processos d'indagació, així com per les persones involucrades en l'activitat científica.

La metodologia d'indagació a l'aula implica realitzar observacions, formular preguntes, consultar bibliografia, planificar investigacions, realitzar experiments, utilitzar eines per recollir, analitzar i interpretar dades, proposar respostes, explicacions i prediccions i comunicar els resultats.

L'aula de ciències del present ha de mostrar un equilibri entre la concepció de la ciència com a conjunt de coneixements, com a procés i com a activitat humana.

Les activitats es poden desenvolupar de manera individual o col·laborativa i el procés pot estar orientat pel professorat, alhora que l'alumnat desenvolupa iniciativa pròpia en la planificació i desenvolupament dels experiments.

Es treballa des d'un enfocament de "recerca i innovació responsable"; on científics, ciutadans, responsables de polítiques públiques i empreses, treballen conjuntament en les prioritats de la investigació i l'impacte de la innovació, amb l'objectiu que estiguin en concordança amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

Les activitats contenen algunes idees per treballar aquests aspectes en la fase de reflexió.

 

 • L'educació per a la salut
 • La sostenibilitat i el reciclatge
 • Energies renovables
 • Les empreses alimentàries i la responsabilitat ètica
 • L'impacte del canvi climàtic
 • Innovació i societat
 • La relativitat de les explicacions científiques
 • La relació entre causa i efecte en la investigació

 

Aquest recurs es pot demanar en préstec per un període d'un trimestre.

Per sol·licitar-ho, fes clic al botó "Informació i reserva".

També pots tramitar la teva reserva a través del telèfon 902 70 20 36 (de dilluns a dijous, de 8 a 14 hi de 15 a 17 h, i els divendres, de 8 a 15 h), o escrivint a educaixarecursos@lavola.com

Objectius

- Facilitar a l'alumnat l'inici d'una investigació senzilla referida al context i contingut de cada activitat.
- Relacionar les activitats i conclusions obtingudes amb els models i coneixements científics actuals.
- Utilitzar la indagació com a estratègia d'aprenentatge per ajudar a la comprensió de models científics i reflexionar sobre els principis i el funcionament de la ciència.
- Motivar als/les mestres en la innovació pedagògica relacionada amb l'ensenyament de les ciències experimentals.

Competències per adquirir

 • Competència digital
 • Competència en comunicació llingüística
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre
 • Competències socials i cíviques

Materials del kit
Altres informacions didàctiques

Contingut

El kit consta de nou activitats d'indagació científica, així com els aparells i materials necessaris per realitzar els experiments i la recollida de dades de cadascuna de les activitats:

 

 • Com reacciona el nostre cos quan fem exercici físic?
 • Tenen els aliments semblants les mateixes calories?
 • Què influeix en la velocitat de descens d'un paracaigudes?
 • Per què posem sal al gel?
 • Es mouen les plantes?
 • Què influeix en la germinació de les plantes?
 • Quina font d'energia és millor?
 • Com aprofitar l'energia solar per escalfar-nos?
 • Com tractem el nostre cabell?

 

Material inclòs en el kit:

 

 • Maleta
 • Guia del docent
 • Guia d'activitats
 • Instruccions d'ús
 • Lupa digital
 • Consola de recollida de dades amb sensors de temperatura, lluminositat, voltatge, freqüència respiratòria i pols cardíac
 • Tensiòmetre de canell
 • Balança digital
 • Cronòmetre
 • Calorímetre
 • Kit d'energia

L'ensenyament de les ciències basat en la indagació

La ciència està formada per coneixements, metodologies i processos d'indagació, així com per les persones involucrades en l'activitat científica.

La metodologia d'indagació a l'aula implica realitzar observacions, formular preguntes, consultar bibliografia, planificar investigacions, realitzar experiments, utilitzar eines per recollir, analitzar i interpretar dades, proposar respostes, explicacions i prediccions i comunicar els resultats.

L'aula de ciències del present ha de mostrar un equilibri entre la concepció de la ciència com a conjunt de coneixements, com a procés i com a activitat humana.

Les activitats es poden desenvolupar de manera individual o col·laborativa i el procés pot estar orientat pel professorat, alhora que l'alumnat desenvolupa iniciativa pròpia en la planificació i desenvolupament dels experiments.

Es treballa des d'un enfocament de "recerca i innovació responsable"; on científics, ciutadans, responsables de polítiques públiques i empreses, treballen conjuntament en les prioritats de la investigació i l'impacte de la innovació, amb l'objectiu que estiguin en concordança amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

Les activitats contenen algunes idees per treballar aquests aspectes en la fase de reflexió.

 

 • L'educació per a la salut
 • La sostenibilitat i el reciclatge
 • Energies renovables
 • Les empreses alimentàries i la responsabilitat ètica
 • L'impacte del canvi climàtic
 • Innovació i societat
 • La relativitat de les explicacions científiques
 • La relació entre causa i efecte en la investigació

 

Aquest recurs es pot demanar en préstec per un període d'un trimestre.

Per sol·licitar-ho, fes clic al botó "Informació i reserva".

També pots tramitar la teva reserva a través del telèfon 902 70 20 36 (de dilluns a dijous, de 8 a 14 hi de 15 a 17 h, i els divendres, de 8 a 15 h), o escrivint a educaixarecursos@lavola.com

- Facilitar a l'alumnat l'inici d'una investigació senzilla referida al context i contingut de cada activitat.
- Relacionar les activitats i conclusions obtingudes amb els models i coneixements científics actuals.
- Utilitzar la indagació com a estratègia d'aprenentatge per ajudar a la comprensió de models científics i reflexionar sobre els principis i el funcionament de la ciència.
- Motivar als/les mestres en la innovació pedagògica relacionada amb l'ensenyament de les ciències experimentals.

 • Competència digital
 • Competència en comunicació llingüística
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre
 • Competències socials i cíviques

Contingut

El kit consta de nou activitats d'indagació científica, així com els aparells i materials necessaris per realitzar els experiments i la recollida de dades de cadascuna de les activitats:

 

 • Com reacciona el nostre cos quan fem exercici físic?
 • Tenen els aliments semblants les mateixes calories?
 • Què influeix en la velocitat de descens d'un paracaigudes?
 • Per què posem sal al gel?
 • Es mouen les plantes?
 • Què influeix en la germinació de les plantes?
 • Quina font d'energia és millor?
 • Com aprofitar l'energia solar per escalfar-nos?
 • Com tractem el nostre cabell?

 

Material inclòs en el kit:

 

 • Maleta
 • Guia del docent
 • Guia d'activitats
 • Instruccions d'ús
 • Lupa digital
 • Consola de recollida de dades amb sensors de temperatura, lluminositat, voltatge, freqüència respiratòria i pols cardíac
 • Tensiòmetre de canell
 • Balança digital
 • Cronòmetre
 • Calorímetre
 • Kit d'energia