En Junan i la gruta màgica

Convivència

Interactiu

  • Descripció del recurs

   Aquest recurs interactiu forma part de la transformació digital del Projecte Motxil, a través del qual es pretén que els nens de primària interioritzin una sèrie de valors i de competències emocionals. El projecte està format per una col·lecció de vuit contes animats que tenen com a escenari una gruta màgica on viuen uns petits éssers fantàstics, que representen cadascuna de les capacitats que volem que els nens interioritzin: motivació, empatia, assertivitat, resolució de conflictes, autonomia, autocontrol i autoestima. El valor i l'interès d'aquest projecte es troba en la transmissió de valors i capacitats d'una manera lúdica i atractiva.

    

   La proposta s'inicia amb el conte animat En Junan i la gruta màgica, que ens permetrà conèixer en Junan i ens presentarà cadascun dels personatges, subratllant-ne les característiques que els defineixen.

    

   A través de la visualització del conte i del treball posterior amb les activitats que es proposen, en pretén millorar la capacitat de convivència dels alumnes tant a l'aula com en el seu entorn social i familiar.

   Després de fer visualitzar el conte, recomanem que es treballi amb les diverses activitats i dinàmiques que es descriuen i s'acompanyen de fitxes imprimibles per a l'alumne. Tant aquestes activitats com la descripció de la capacitat que es vol desenvolupar amb el conte (en aquest cas, la convivència) i la transcripció del conte les podeu trobar en format PDF a l'apartat "Materials del recurs".

  • Objectius didàctics

   • Adquirir pautes de comportament per a una convivència adequada a l'aula.

   • Aconseguir que els alumnes se sentin estimulats a complir les normes.

  • Competències per adquirir

   • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • Competència social i ciutadana

  • emocions
  • convivència
  • Valors
  • norma
  • Motxil
  • Junan
  • disciplina inductiva
  • educar
  • ciutadania

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Aquest recurs pertany a:

 Educació socioemocional

Educació socioemocional