Descripció

Qualsevol investigació que es vulgui fer a l'aula implicarà l'ús d'alguns aparells i instruments. Si bé les investigacions escolars es poden fer amb un instrumental més simple que la majoria d'investigacions científiques actuals, sempre caldrà pensar quins materials ens faran falta.

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs permet que els nens inspeccionin la diversitat d'instruments d'un laboratori i després se'ls repta a identificar quins són els aparells i altres materials que són bàsics per dur a terme les investigacions que els van apareixent a la pantalla.

Els nou casos disponibles es presenten en dos conjunts de quatre. Cal tenir en compte que els diferents casos apareixen aleatòriament cada vegada que s'entra al recurs.

Objectius

  • Saber identificar un conjunt bàsic d'aparells i materials útils per investigar a l'escola i conèixer-ne les funcions.

  • Saber seleccionar els instruments adequats a una investigació concreta.

Competències

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

 

Competència aprendre a aprendre

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

Exemples d'ús

Aquest recurs pot ser molt útil quan es vulgui donar a conèixer l'Aula de Ciències o l'equipament científic equivalent que tingui l'escola. Més enllà d'aprendre a identificar els diferents aparells, instruments i materials que s'hi mostren, el recurs ha de servir per reflexionar amb els infants sobre la importància de planificar bé el material que es considera que serà necessari per dur a terme una investigació i, també, per adonar-se que per a cada tipus d'investigació ens caldrà un material o un altre.

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans de fer-lo servir a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. En funció del temps disponible, haurà de triar quants dels nou casos que conté el recurs es volen resoldre.

Es pot complementar el recurs proposant a l'alumnat fer unes fitxes senzilles que identifiquin el material de l'Aula de Ciències de l'escola.

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?