Instruments de representació de dades

Interactiu

Recomanat per:
  • Educació primària
Àrea de coneixement:
  • Ciència bàsica
Categoria
Activitat per a l'aula
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
Entre 7 i 10 minuts
Idioma
Català
Autor
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Drets d'autor
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

En moltes investigacions empíriques, reals o escolars, es generen dades quantitatives fruit de la mesura o del comptatge. És molt important conèixer diferents formes d'organitzar i presentar les dades obtingudes per tal de facilitar-ne la lectura i aconseguir fixar l'atenció del lector en la informació que es vol exposar.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs proposa a l'alumnat, a través d'un joc interactiu, que comprovi que és més ràpid llegir les dades en un gràfic de barres que no pas en una taula, i també descriu d'una manera amena com construir un gràfic de sectors.

  • Reconèixer la funció dels gràfics de barres i de sectors com a eines que faciliten la representació i la lectura de dades quantitatives.

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Aquest recurs es pot fer servir quan es vulgui mostrar la funcionalitat dels gràfics matemàtics com a instruments útils per a la representació i la lectura de dades quantitatives.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú d'intervenir.

 

Val la pena que un cop s'hagi fet servir el recurs es reflexioni amb l'alumnat sobre el paper que tenen les taules com a eines útils per facilitar el registre ordenat de les dades, i dels gràfics com a instruments útils per presentar-les en públic d'una manera que siguin fàcils de llegir i d'analitzar. També és important reflexionar sobre el fet que cal usar un o altre tipus de gràfic en funció dels resultats que es vulguin mostrar i, per tant, en funció de la pregunta investigable concreta que ens haguem formulat a l'inici de la recerca. En aquest sentit, les situacions que apareixen al recurs es poden fer servir per mostrar que, d'un mateix conjunt inicial de dades, en podem obtenir informacions diferents que responen a preguntes diferents.

Descripció del recurs

En moltes investigacions empíriques, reals o escolars, es generen dades quantitatives fruit de la mesura o del comptatge. És molt important conèixer diferents formes d'organitzar i presentar les dades obtingudes per tal de facilitar-ne la lectura i aconseguir fixar l'atenció del lector en la informació que es vol exposar.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs proposa a l'alumnat, a través d'un joc interactiu, que comprovi que és més ràpid llegir les dades en un gràfic de barres que no pas en una taula, i també descriu d'una manera amena com construir un gràfic de sectors.

Objectius

  • Reconèixer la funció dels gràfics de barres i de sectors com a eines que faciliten la representació i la lectura de dades quantitatives.

Competències per adquirir

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

Materials del recurs
Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir quan es vulgui mostrar la funcionalitat dels gràfics matemàtics com a instruments útils per a la representació i la lectura de dades quantitatives.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú d'intervenir.

 

Val la pena que un cop s'hagi fet servir el recurs es reflexioni amb l'alumnat sobre el paper que tenen les taules com a eines útils per facilitar el registre ordenat de les dades, i dels gràfics com a instruments útils per presentar-les en públic d'una manera que siguin fàcils de llegir i d'analitzar. També és important reflexionar sobre el fet que cal usar un o altre tipus de gràfic en funció dels resultats que es vulguin mostrar i, per tant, en funció de la pregunta investigable concreta que ens haguem formulat a l'inici de la recerca. En aquest sentit, les situacions que apareixen al recurs es poden fer servir per mostrar que, d'un mateix conjunt inicial de dades, en podem obtenir informacions diferents que responen a preguntes diferents.