Impacte humà sobre el medi marí

El mar a fons

Vídeo

Recomanat per:
  • Batxillerat i cicles formatius
  • Educació primària
  • ESO
Àrea de coneixement:
  • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
Durada
00:11:17 minuts
Idioma
Català
Idioma subtítols
Català
Autor
Obra Social “la Caixa"
Drets d'autor
Obra Social “la Caixa
Any
2012
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Pertany a:

L'activitat humana produeix un gran impacte ecològic sobre els nostres mars, degradant i empobrint els ecosistemes marins. (La degradació dels ecosistemes marins es pot observar directament mitjançant la seva vinculació a determinades activitats humanes).
Tècniques agressives de pesca produeixen una sobreexplotació d'espècies i un empobriment del fons del mar. L'abocament de productes químics, envasos i residus sòlids provoca la contaminació de l'aigua. El transport marítim afavoreix la proliferació d'espècies invasores i pot provocar desequilibris en la fauna i la flora autòctones. Els efectes del turisme... Aquests són alguns exemples de l'impacte humà sobre el medi.

- Reflexionar sobre les actuacions humanes que provoquen la degradació al medi marí.
- Conscienciar sobre la necessitat de modificar aquestes conductes humanes envers el mar i el medi ambient en general.
- Comprendre textos de contingut científic de fonts diferents i fomentar criteris per analitzar-los críticament.

• Primària
Buscar informació sobre les actuacions antròpiques de la ciutat, el municipi, la comunitat o el país de l'alumne que poden provocar la contaminació del mar.

• Educació secundària obligatòria (ESO)
Buscar informació sobre les actuacions antròpiques de la ciutat, el municipi, la comunitat o el país de l'alumne que poden provocar la contaminació del mar.

• Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
Establir un debat sobre les causes que provoquen l'empobriment del medi marí i proposar solucions o maneres de reduir-lo.

Descripció del recurs

L'activitat humana produeix un gran impacte ecològic sobre els nostres mars, degradant i empobrint els ecosistemes marins. (La degradació dels ecosistemes marins es pot observar directament mitjançant la seva vinculació a determinades activitats humanes).
Tècniques agressives de pesca produeixen una sobreexplotació d'espècies i un empobriment del fons del mar. L'abocament de productes químics, envasos i residus sòlids provoca la contaminació de l'aigua. El transport marítim afavoreix la proliferació d'espècies invasores i pot provocar desequilibris en la fauna i la flora autòctones. Els efectes del turisme... Aquests són alguns exemples de l'impacte humà sobre el medi.

Objectius

- Reflexionar sobre les actuacions humanes que provoquen la degradació al medi marí.
- Conscienciar sobre la necessitat de modificar aquestes conductes humanes envers el mar i el medi ambient en general.
- Comprendre textos de contingut científic de fonts diferents i fomentar criteris per analitzar-los críticament.

Materials del recurs
Exemples d'ús

• Primària
Buscar informació sobre les actuacions antròpiques de la ciutat, el municipi, la comunitat o el país de l'alumne que poden provocar la contaminació del mar.

• Educació secundària obligatòria (ESO)
Buscar informació sobre les actuacions antròpiques de la ciutat, el municipi, la comunitat o el país de l'alumne que poden provocar la contaminació del mar.

• Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
Establir un debat sobre les causes que provoquen l'empobriment del medi marí i proposar solucions o maneres de reduir-lo.