Identitat cel·lular i variacions poblacionals

Vídeo

Recomanat per:
 • Batxillerat i cicles formatius
 • ESO
Àrea de coneixement:
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
Durada
00:06:29 minuts
Idioma
Català
Idioma subtítols
Català
Autor
Fundació Bancària ”la Caixa”
Drets d'autor
Fundació Bancària ”la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Fragment de la conferència "Epigenètica en la salut i la malaltia", impartida per Manel Esteller.

 

L'epigenètica estudia els mecanismes de naturalesa química que fan que els gens d'una cèl·lula s'activin o s'inhibeixin per propiciar o no la síntesi d'unes proteïnes concretes que, al seu torn, tindran una funció determinada dins de l'organisme. És a dir, investiga els processos que envolten i regulen l'expressió genètica, independentment de la informació continguda a l'ADN. L'estudi d'aquests processos demostren com l'ambient "parla" amb el genoma. I això és vàlid tant en condicions normals de salut com en el cas d'alteracions patològiques que provoquen malalties.

 

En aquesta part de la conferència, el Dr. Esteller mostra com les diferències epigenètiques contribueixen a explicar la diversitat de formes i funcions de les cèl·lules, i també les diferències entre individus i les variacions entre poblacions. Totes les cèl·lules d'un organisme, per exemple, tenen el mateix ADN, però són molt diferents entre si i tenen distintes funcions segons el teixit de què es tracti. Les diferències epigenètiques expliquen aquesta diversitat, com també els trets distintius entre bessons monozigòtics, tot i que tenen igualment el mateix ADN. Respecte a la diversitat poblacional, els estudis que s'han fet demostren que, a més de diferències genètiques, hi ha variacions epigenètiques originades per adaptacions concretes al medi ambient, les quals també es poden heretar.

 

Aquest recurs ens ajuda a entendre una mica més el món en què vivim a través d'una nova perspectiva –l'epigenètica– que contribueix a explicar fenòmens naturals com la identitat o la diversitat, i aporta una nova llum a idees anteriors basades gairebé de manera exclusiva en l'evolució i l'herència genètica. Es pot fer servir a classe per introduir i treballar un ampli ventall de conceptes, com ara la fisiologia cel·lular, la metilació de l'ADN i altres matèries relacionades amb la biologia, i també per generar un debat sobre temes com la identitat i la diversitat en la societat en què vivim.

 • Entendre que la informació genètica continguda a l'ADN no ho explica tot, sinó que hi ha altres factors, com els epigenètics, que intervenen decisivament en la regulació i expressió de l'activitat genètica.

 • Constatar com les diferències epigenètiques poden explicar temes com la identitat i la diferenciació cel·lular a partir de les cèlul·les mare, i també les diferències entre individus (inclosos els bessons monozigòtics, que tenen un mateix ADN) i les variacions entre poblacions.

 • Entendre que la diversitat d'identitats i les variacions poblacionals són un procés natural d'adaptació al medi ambient i alhora una riquesa biològica i cultural de la humanitat.

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competències socials i cíviques

El Dr. Manel Esteller és un dels referents internacionals més destacats en el camp de l'epigenètica i de la investigació en la lluita contra el càncer. Nascut a Sant Boi de Llobregat, va estudiar medicina a la Universitat de Barcelona i es va especialitzar com a investigador en la Universitat de St Andrews, a Escòcia, i en la Universitat Johns Hopkins de Baltimore, als Estats Units. Més tard, va tornar a Espanya i va treballar durant set anys com a Cap del Laboratori d'Epigenètica del Càncer del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), a Madrid. En l'actualitat, és professor de recerca ICREA i professor de genètica a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i dirigeix el Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC) de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL).

 

Els projectes d'investigació que es desenvolupen en el PEBC se centren, entre d'altres matèries, en l'estudi de l'epigenètica del càncer, la biologia de cèl·lules mares, l'estructura i funció de la cromatina, els processos d'envelliment, la transformació i el cicle cel·lular, els patrons d'empremta de l'ADN i la identificació dels gens responsables del càncer.

 

Per a més informació sobre el Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC): http://www.pebc.cat

 

Per a més informació sobre la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): http://www.icrea.cat

 • Aquest recurs es pot fer servir per introduir i treballar a classe diferents conceptes relacionats amb les ciències de la vida i la fisiologia cel·lular, com ara el procés de diferenciació de les cèl·lules a partir de les cèl·lules mare i la seva funció segons els teixits, o els processos químics que hi intervenen, com la metilació, que té una especial importància en el desenvolupament embrionari i també en el manteniment de la salut o en l'aparició de malalties.

 • També es pot utilitzar aquest recurs per obrir un debat plenament actual sobre temes com la identitat i la diversitat en la nostra societat.

Descripció del recurs

Fragment de la conferència "Epigenètica en la salut i la malaltia", impartida per Manel Esteller.

 

L'epigenètica estudia els mecanismes de naturalesa química que fan que els gens d'una cèl·lula s'activin o s'inhibeixin per propiciar o no la síntesi d'unes proteïnes concretes que, al seu torn, tindran una funció determinada dins de l'organisme. És a dir, investiga els processos que envolten i regulen l'expressió genètica, independentment de la informació continguda a l'ADN. L'estudi d'aquests processos demostren com l'ambient "parla" amb el genoma. I això és vàlid tant en condicions normals de salut com en el cas d'alteracions patològiques que provoquen malalties.

 

En aquesta part de la conferència, el Dr. Esteller mostra com les diferències epigenètiques contribueixen a explicar la diversitat de formes i funcions de les cèl·lules, i també les diferències entre individus i les variacions entre poblacions. Totes les cèl·lules d'un organisme, per exemple, tenen el mateix ADN, però són molt diferents entre si i tenen distintes funcions segons el teixit de què es tracti. Les diferències epigenètiques expliquen aquesta diversitat, com també els trets distintius entre bessons monozigòtics, tot i que tenen igualment el mateix ADN. Respecte a la diversitat poblacional, els estudis que s'han fet demostren que, a més de diferències genètiques, hi ha variacions epigenètiques originades per adaptacions concretes al medi ambient, les quals també es poden heretar.

 

Aquest recurs ens ajuda a entendre una mica més el món en què vivim a través d'una nova perspectiva –l'epigenètica– que contribueix a explicar fenòmens naturals com la identitat o la diversitat, i aporta una nova llum a idees anteriors basades gairebé de manera exclusiva en l'evolució i l'herència genètica. Es pot fer servir a classe per introduir i treballar un ampli ventall de conceptes, com ara la fisiologia cel·lular, la metilació de l'ADN i altres matèries relacionades amb la biologia, i també per generar un debat sobre temes com la identitat i la diversitat en la societat en què vivim.

Objectius

 • Entendre que la informació genètica continguda a l'ADN no ho explica tot, sinó que hi ha altres factors, com els epigenètics, que intervenen decisivament en la regulació i expressió de l'activitat genètica.

 • Constatar com les diferències epigenètiques poden explicar temes com la identitat i la diferenciació cel·lular a partir de les cèlul·les mare, i també les diferències entre individus (inclosos els bessons monozigòtics, que tenen un mateix ADN) i les variacions entre poblacions.

 • Entendre que la diversitat d'identitats i les variacions poblacionals són un procés natural d'adaptació al medi ambient i alhora una riquesa biològica i cultural de la humanitat.

Competències per adquirir

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competències socials i cíviques

Materials del recurs
Altres informacions didàctiques

El Dr. Manel Esteller és un dels referents internacionals més destacats en el camp de l'epigenètica i de la investigació en la lluita contra el càncer. Nascut a Sant Boi de Llobregat, va estudiar medicina a la Universitat de Barcelona i es va especialitzar com a investigador en la Universitat de St Andrews, a Escòcia, i en la Universitat Johns Hopkins de Baltimore, als Estats Units. Més tard, va tornar a Espanya i va treballar durant set anys com a Cap del Laboratori d'Epigenètica del Càncer del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), a Madrid. En l'actualitat, és professor de recerca ICREA i professor de genètica a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i dirigeix el Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC) de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL).

 

Els projectes d'investigació que es desenvolupen en el PEBC se centren, entre d'altres matèries, en l'estudi de l'epigenètica del càncer, la biologia de cèl·lules mares, l'estructura i funció de la cromatina, els processos d'envelliment, la transformació i el cicle cel·lular, els patrons d'empremta de l'ADN i la identificació dels gens responsables del càncer.

 

Per a més informació sobre el Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC): http://www.pebc.cat

 

Per a més informació sobre la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA): http://www.icrea.cat

Exemples d'ús

 • Aquest recurs es pot fer servir per introduir i treballar a classe diferents conceptes relacionats amb les ciències de la vida i la fisiologia cel·lular, com ara el procés de diferenciació de les cèl·lules a partir de les cèl·lules mare i la seva funció segons els teixits, o els processos químics que hi intervenen, com la metilació, que té una especial importància en el desenvolupament embrionari i també en el manteniment de la salut o en l'aparició de malalties.

 • També es pot utilitzar aquest recurs per obrir un debat plenament actual sobre temes com la identitat i la diversitat en la nostra societat.