Aquesta setmana celebrem el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, una data especial en la qual reconeixem les grans aportacions que les dones han realitzat per a l’avanç del coneixement al llarg de la història. És també un dia en el qual mirem cap a les disciplines científiques, amb l’objectiu de reflexionar i analitzar la bretxa de gènere que tradicionalment trobem en aquestes.

 

Segons les dades de la UNESCO (2014-2016), només el 30% de les estudiants universitàries selecciona camps relacionats amb STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). A escala mundial, la taxa d’estudiants femenines és particularment baixa en TIC (3%), ciències naturals, matemàtiques i estadística (5%) i, en enginyeria, manufactura i construcció (8%). Les causes d’aquesta bretxa es troben, sens dubte, en una multitud d’influències culturals, econòmiques i polítiques, que han impedit o han dificultat la participació de les dones en la ciència.

 

Com podem fomentar la participació de les dones en la ciència?, com podem, des de les escoles, contribuir al tancament de la bretxa?

 

Digna Couso, directora del Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) i experta en didàctica de les matemàtiques i les ciències, explica que cal transformar la pràctica educativa entorn de les assignatures STEM per fer que siguin més participatives, inclusives i contextualitzades. És aquí on la inclusió de la “A”, d’arts, cobra importància. L’educació STEAM pren cada cop més força com a eina en l’alfabetització cientificotecnològica de l’alumnat. Estudiar i practicar les disciplines científiques de manera conjunta amb les arts, la història, l’economia i la política fa que el procés d’aprenentatge-ensenyament sigui més integral i inclusiu.

 

Segons Couso, no cal canviar l’ensenyament per al gust de les dones, o qualsevol altre grup que actualment estigui menys representat. Principalment perquè la noció d’una ciència per a dones no té sentit ni fonament. Hi ha una gran diversitat de perfils i interessos de l’alumnat. Precisament, en aquesta diversitat es troba un gran potencial. Tradicionalment, les ciències s’han caracteritzat perquè són un àmbit molt homogeni quant als perfils que l’estudien i hi treballen. Per tant, Couso explica que allò important és fomentar una pràctica educativa oberta i diversa que motivi tant els homes com les dones, que motivi tant aquells que tenen una facilitat i interès innats per aquests camps com aquells que potser ja han decidit que l’àmbit cientificotecnològic no és el seu.

 

La diversitat cultural, social i de gènere pot aportar molt a l’avanç de la ciència, ja que la interacció de perspectives i pràctiques diferents solen ser formes innovadores d’afrontar els problemes. La transformació educativa es treballa dia a dia, i una part clau d’aquesta és brindar una educació STEAM per a tots.