Descripció

L'objectiu central de l'activitat científica és arribar a construir explicacions dels fenòmens que s'observen al nostre entorn. Amb aquesta finalitat, els científics imaginen i proposen models teòrics que, posteriorment, els serviran de punt de partida per poder explicar els fenòmens que han investigat empíricament. La construcció i l'ús de models és una pràctica pròpia del raonament científic per a la qual és necessària la creativitat i la imaginació.

La recerca en didàctica de les ciències ha posat clarament de manifest que l'alumnat de primària té capacitat per implicar-se en el procés de modelització, i que per cultivar aquesta habilitat cal facilitar situacions d'aprenentatge en què la finalitat sigui que primer es proposin models i, que després, s'usin els models per explicar determinats fenòmens.

Com tota la sèrie de recursos del projecte <em>Investiguem a primària</em>, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs orienta l'alumnat en la construcció d'un model teòric d'ecosistema, a partir d'observar les relacions, sobretot alimentàries, que es produeixen entre els organismes que habiten un mateix espai.&nbsp; Més enllà de construir el model d'ecosistema com a xarxa de relacions entre organismes, es proposa als usuaris que s'adonin de la importància de fer servir el model d'ecosistema per inferir d'una manera fonamentada les conseqüències potencials d'una pertorbació ambiental concreta, en el cas del recurs, la desaparició d'una espècie de planta en un determinat ecosistema.

Objectius

  • Identificar les relacions entre els organismes que conviuen en un mateix medi com a element fonamental del model ecosistema.

  • Usar el model ecosistema per analitzar les conseqüències d'una pertorbació ecològica.

Competències

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

 

Competència per aprendre a aprendre

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir quan es vol reflexionar amb l'alumnat sobre el paper que tenen els models en la construcció d'explicacions científiques.

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. Hi ha dos moments en què els docents poden intervenir.

Al començament del recurs, s'exposa un problema ambiental i es planteja la necessitat d'elaborar el model ecosistema per poder donar resposta al problema plantejat. Durant el plantejament del problema es demana a l'alumnat que prengui posició en relació amb dues possibles solucions. És important que el docent intervingui en aquest moment recollint i debatent les opinions que tenen els alumnes del grup classe, abans de continuar usant el recurs. Al final del recurs s'avalua i es justifica quina és la millor solució al problema plantejat.

Al final del recurs, es suggereixen noves pertorbacions ambientals i es proposa a l'alumnat que faci servir el model d'ecosistema que ha construït anteriorment per respondre a aquests nous interrogants. Aquesta activitat es pot portar a terme un cop acabat el recurs i caldrà disposar d'un mural gran en què hi hagi representada la xarxa de relacions entre organismes que apareix en el recurs.

Un cop acabat el recurs, també pot ser interessant establir un debat sobre el paper dels models en l'activitat científica, posant d'altres exemples o utilitzant d'altres recursos del projecte Investiguem a primària, que també es refereixen a la pràctica científica de modelitzar.

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?