Descripció

L'objectiu central de l'activitat científica és arribar a construir explicacions dels fenòmens que s'observen al nostre entorn. Amb aquesta finalitat, els científics imaginen i proposen models teòrics que, posteriorment, els serviran de punt de partida per poder explicar els fenòmens que han investigat empíricament. La construcció i ús de models és una pràctica pròpia del raonament científic per a la qual és necessària la creativitat i la imaginació.

La recerca en didàctica de les ciències ha posat clarament de manifest que l'alumnat de primària té capacitat per implicar-se en el procés de modelització, i que per cultivar aquesta habilitat cal facilitar situacions d'aprenentatge en què la finalitat sigui que els alumnes proposin primer un model per, després, fer-lo servir per explicar determinats fenòmens.

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'alumnes que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas el recurs orienta l'alumnat en la construcció de models sobre l'estructura interna dels sòlids, els líquids i els gasos, i proposa de fer-los servir per explicar quatre fenòmens quotidians: la dissolució d'algunes substàncies en aigua, l'expansió dels gasos, la dilatació dels sòlids i els canvis d'estat.

 

 

Objectius

  • Ser capaç de proposar models per descriure l'estructura interna dels sòlids, els líquids i els gasos.

  • Usar els models proposats per explicar fenòmens quotidians.

Competències

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciencia i tecnologia

 

Competència per aprendre a aprendre

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir quan es vol reflexionar amb l'alumnat sobre el paper que tenen els models en la construcció d'explicacions científiques.

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. Es pot dividir en tres fases: a) presentació dels fenòmens i plantejament de preguntes del "per què passa"; b) construcció dels models; c) ús dels models per explicar els fenòmens.

En la primera es presenten quatre fenòmens dels quals se'n volen saber les causes. Es considera que el contingut del recurs pot ser molt més significatiu per a l'alumnat si abans han pogut experimentar realment amb els fenòmens que se'ls proposen: dissolució de sal i sorra en aigua, ús del pot de buit per observar l'expansió dels gasos quan disminueix la pressió externa a què estan sotmesos, dilatació dels sòlids i canvis d'estat. En tots els casos es tracta de fenòmens senzills que es poden reproduir fàcilment a l'aula abans d'usar l'interactiu.

A la segona s'introdueix la idea de model i es proposa a l'alumnat que elaborin les seves pròpies propostes de models de partícules. Per això, pot ser interessant aturar l'interactiu i convidar els alumnes a representar les seves propostes a la llibreta de ciències per, posteriorment, compartir els models proposats i promoure el debat a l'aula per tal d'avaluar quins són els models de sòlid, líquid i gas que es poden considerar més adequats.

A la tercera fase es mostra com es poden usar els models per explicar els quatre fenòmens inicials. Altra vegada és important aturar el recurs, tal com proposa el mateix interactiu, i deixar que l'alumnat elabori les seves pròpies explicacions fent servir els models corresponents en cada cas. Aquestes explicacions s'haurien de compartir i debatre abans de continuar amb l'explicació que ofereix l'interactiu.

Un cop acabat el recurs, pot ser interessant establir un debat sobre el paper dels models en l'activitat científica, posant d'altres exemples o utilitzant d'altres recursos del projecte <em>Investiguem a primària</em>, que també es refereixen a la pràctica científica de modelitzar.

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?