Descripció

La ciència és una activitat que es practica en comunitat, i són els investigadors que formen part d'aquesta comunitat els que, en última instància, contribueixen a la generació de nou coneixement. Per això és molt important que els científics tinguin ocasions per compartir i avaluar els seus coneixements.

En la ciència experta hi ha tres formes de compartir coneixements que es poden traslladar fàcilment a la ciència escolar: els articles científics, les comunicacions orals en congressos i els pòsters científics. El recurs, justament, presta atenció a aquests darrers.

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas el recurs proposa a l'alumnat que avaluïn una sèrie de pòsters científics, la qual cosa els permetrà, per una banda, adonar-se de les parts que configuren un pòster científic i, per altra banda, revisar coneixements generals sobre la investigació científica que són tractats de manera més específica en d'altres recursos del mateix projecte.

Objectius

  • Reconèixer els pòsters científics com una de les formes que utilitzen els científics per compartir els seus coneixements.

  • Identificar l'estructura bàsica d'un pòster científic.

  • Aplicar criteris d'avaluació adequats a l'avaluació d'un pòster científic.

Competències

Competència en comunicació lingüística

 

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

 

Competència aprendre a aprendre

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

Exemples d'ús

Aquest recurs es pot utilitzar quan es vulgui prestar atenció a les característiques específiques de l'escriptura científica.

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú d'intervenir.

Es recomana que el mestre o la mestra impliqui els seus alumnes en l'elaboració de pòsters científics que siguin fruit de les seves pròpies investigacions, i que també els impliquin en processos de coavaluació dels pòsters elaborats pels companys. En aquest sentit, els criteris d'avaluació que apareixen al recurs poden ser utilitzats per construir una bona rúbrica d'avaluació.

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?