Estratègies per investigar la diversitat de plantes

Interactiu

Recomanat per:
 • Educació primària
Àrea de coneixement:
 • Ciència bàsica
Categoria
Activitat per a l'aula
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
Entre 12’ i 15’
Idioma
Català
Autor
Fundació Bancària ”la Caixa”
Drets d'autor
Fundació Bancària ”la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

La recerca de la diversitat de plantes que habiten un territori proper a l'escola pot ser una de les moltes que es facin amb l'alumnat de primària. Tot i això, no sempre professorat i alumnat coneixen bones tècniques per recollir dades en aquesta mena d'investigacions.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'alumnes que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs mostra, a través d'una simulació interactiva, com es poden aplicar dues tècniques molt específiques per recollir dades sobre la diversitat de les plantes d'un territori determinat: el mostreig per parcel·les i els transsectes. A més a més, el recurs també mostra com s'han de fer servir les dades recollides a partir d'aquestes dues tècniques per calcular, d'una manera senzilla, l'índex de diversitat de les plantes de l'entorn estudiat.

 • Conèixer les tècniques de mostreig per parcel·les i de transsectes com a estratègies de recollida de dades en les investigacions sobre la diversitat de plantes de l'entorn.

 • Saber calcular l'índex de diversitat a partir de les dades recollides usant les tècniques anteriors.

 • Competència en comunicació llingüística
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre

Aquest recurs es pot fer servir quan es vol investigar sobre la diversitat de plantes d'un entorn determinat. Pot servir per ensenyar que, per portar a terme una bona recerca sobre la diversitat de plantes, caldrà disposar d'alguna tècnica de recollida de dades més rigorosa que no pas la simple observació. El recurs explica dues d'aquestes tècniques: el mostreig per parcel·les i els transsectes.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans de fer-lo servir a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. 

 

Es considera molt recomanable que, després de les simulacions que mostra el recurs, es practiquin les estratègies presentades en un entorn real. En una dinàmica de classe, aquest recurs només hauria de servir com a element per ajudar a comprendre les tècniques de mostreig per parcel·les i de transsectes, però mai no hauria de substituir la seva aplicació real.

 

També es considera important debatre amb l'alumnat sobre el significat profund de l'índex de diversitat, més enllà dels valors concrets obtinguts. Així per exemple, en una selva tropical obtindríem índexs de diversitat molt alts, perquè hi ha moltes espècies diferents de plantes i el total d'individus es reparteix més o menys equitativament entre totes aquestes espècies. En canvi, en un bosc temperat, com ara una fageda, obtindríem uns valors més baixos de l'índex de diversitat de plantes, perquè el conjunt d'individus identificats pertanyeria a un nombre molt menor d'espècies diferents, havent-n'hi algunes amb una majoria d'individus, i moltes d'altres representades amb molt pocs individus.

Descripció del recurs

La recerca de la diversitat de plantes que habiten un territori proper a l'escola pot ser una de les moltes que es facin amb l'alumnat de primària. Tot i això, no sempre professorat i alumnat coneixen bones tècniques per recollir dades en aquesta mena d'investigacions.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'alumnes que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs mostra, a través d'una simulació interactiva, com es poden aplicar dues tècniques molt específiques per recollir dades sobre la diversitat de les plantes d'un territori determinat: el mostreig per parcel·les i els transsectes. A més a més, el recurs també mostra com s'han de fer servir les dades recollides a partir d'aquestes dues tècniques per calcular, d'una manera senzilla, l'índex de diversitat de les plantes de l'entorn estudiat.

Objectius

 • Conèixer les tècniques de mostreig per parcel·les i de transsectes com a estratègies de recollida de dades en les investigacions sobre la diversitat de plantes de l'entorn.

 • Saber calcular l'índex de diversitat a partir de les dades recollides usant les tècniques anteriors.

Competències per adquirir

 • Competència en comunicació llingüística
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre

Materials del recurs
Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir quan es vol investigar sobre la diversitat de plantes d'un entorn determinat. Pot servir per ensenyar que, per portar a terme una bona recerca sobre la diversitat de plantes, caldrà disposar d'alguna tècnica de recollida de dades més rigorosa que no pas la simple observació. El recurs explica dues d'aquestes tècniques: el mostreig per parcel·les i els transsectes.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans de fer-lo servir a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. 

 

Es considera molt recomanable que, després de les simulacions que mostra el recurs, es practiquin les estratègies presentades en un entorn real. En una dinàmica de classe, aquest recurs només hauria de servir com a element per ajudar a comprendre les tècniques de mostreig per parcel·les i de transsectes, però mai no hauria de substituir la seva aplicació real.

 

També es considera important debatre amb l'alumnat sobre el significat profund de l'índex de diversitat, més enllà dels valors concrets obtinguts. Així per exemple, en una selva tropical obtindríem índexs de diversitat molt alts, perquè hi ha moltes espècies diferents de plantes i el total d'individus es reparteix més o menys equitativament entre totes aquestes espècies. En canvi, en un bosc temperat, com ara una fageda, obtindríem uns valors més baixos de l'índex de diversitat de plantes, perquè el conjunt d'individus identificats pertanyeria a un nombre molt menor d'espècies diferents, havent-n'hi algunes amb una majoria d'individus, i moltes d'altres representades amb molt pocs individus.