Estratègies per investigar el comportament dels animals

Interactiu

Recomanat per:
  • Educació primària
Àrea de coneixement:
  • Ciència bàsica
  • Ciències de la naturalesa - Física i Química
Categoria
Activitat per a l'aula
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
12 minuts
Idioma
Català
Autor
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Drets d'autor
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

A les aules de primària, sovint es té cura de petits invertebrats. Els terraris amb grills són un molt bon recurs perquè l'alumnat es pugui plantejar investigacions sobre el comportament animal, donat que es pot distingir fàcilment els mascles de les femelles i es pot disposar de grills de diferents edats. Això fa que les possibilitats d'investigació siguin molt àmplies. Tot i això, no sempre professorat i alumnat coneixen bones tècniques per recollir dades del comportament dels animals.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs mostra la tècnica del mostreig posició-temps i permet practicar-la en tres simulacions sobre els moviments de dos grills en un terrari. Quan acaben les tres simulacions, es planteja a l'alumnat que identifiqui per a quines preguntes de recerca seria adequat fer servir aquesta tècnica de recollida de dades.

Conèixer la tècnica de mostreig posició-temps com a estratègia de recollida de dades en les investigacions sobre el comportament dels animals.

Saber identificar per a quins tipus d'investigacions és adequada la tècnica de mostreig posició-temps.

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Competència per aprendre a aprendre

Aquest recurs es pot fer servir quan es vol investigar sobre el comportament d'algun animal que es manté en un terrari a l'aula. Pot servir per ensenyar que, per dur a terme una bona recerca sobre el comportament, caldrà disposar d'alguna tècnica de recollida de dades més rigorosa que no pas la simple observació esporàdica del comportament de l'animal. El recurs explica una d'aquestes tècniques, el mostreig posició-temps. Una altra podria ser l'elaboració d'un etograma.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans de fer-lo servir a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú intervenir-hi.  

 

Es considera molt recomanable que, després de les simulacions que mostra el recurs, es practiqui la recollida de dades amb grills i terraris reals. En una dinàmica de classe, aquest recurs només hauria de servir com a element per ajudar a la comprensió de la tècnica de mostreig de posició-temps.

 

En aquest sentit, el recurs també aporta un conjunt de preguntes d'investigació que poden servir per inspirar possibles recerques reals de l'alumnat en les quals apliquin, quan sigui adient, la tècnica de mostreig de posició-temps.

Descripció del recurs

A les aules de primària, sovint es té cura de petits invertebrats. Els terraris amb grills són un molt bon recurs perquè l'alumnat es pugui plantejar investigacions sobre el comportament animal, donat que es pot distingir fàcilment els mascles de les femelles i es pot disposar de grills de diferents edats. Això fa que les possibilitats d'investigació siguin molt àmplies. Tot i això, no sempre professorat i alumnat coneixen bones tècniques per recollir dades del comportament dels animals.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs mostra la tècnica del mostreig posició-temps i permet practicar-la en tres simulacions sobre els moviments de dos grills en un terrari. Quan acaben les tres simulacions, es planteja a l'alumnat que identifiqui per a quines preguntes de recerca seria adequat fer servir aquesta tècnica de recollida de dades.

Objectius

Conèixer la tècnica de mostreig posició-temps com a estratègia de recollida de dades en les investigacions sobre el comportament dels animals.

Saber identificar per a quins tipus d'investigacions és adequada la tècnica de mostreig posició-temps.

Competències per adquirir

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Competència per aprendre a aprendre

Materials del recurs
Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir quan es vol investigar sobre el comportament d'algun animal que es manté en un terrari a l'aula. Pot servir per ensenyar que, per dur a terme una bona recerca sobre el comportament, caldrà disposar d'alguna tècnica de recollida de dades més rigorosa que no pas la simple observació esporàdica del comportament de l'animal. El recurs explica una d'aquestes tècniques, el mostreig posició-temps. Una altra podria ser l'elaboració d'un etograma.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans de fer-lo servir a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú intervenir-hi.  

 

Es considera molt recomanable que, després de les simulacions que mostra el recurs, es practiqui la recollida de dades amb grills i terraris reals. En una dinàmica de classe, aquest recurs només hauria de servir com a element per ajudar a la comprensió de la tècnica de mostreig de posició-temps.

 

En aquest sentit, el recurs també aporta un conjunt de preguntes d'investigació que poden servir per inspirar possibles recerques reals de l'alumnat en les quals apliquin, quan sigui adient, la tècnica de mostreig de posició-temps.