Descripció

Les escoles d’estiu són cursos o classes que tenen lloc durant les vacances d’estiu. Solen concebre’s com a programes de recuperació, malgrat que algunes no tenen un enfocament acadèmic i se centren en els esports o en altres activitats no acadèmiques.

Altres tenen un objectiu específic, com ara ajudar l’alumnat a passar de l’educació primària a la secundària o preparar alumnat amb un rendiment més elevat per accedir a la universitat.

Quina eficàcia té?

En general, les evidències indiquen que l’estudiantat que assisteix a una escola d’estiu té un progrés addicional de dos mesos en comparació amb alumnes similars que no hi assisteixen.

Es pot aconseguir un major impacte (fins quatre mesos addicionals de progrés) si les escoles d’estiu són intensives, compten amb els recursos adequats i inclouen classes en grups reduïts amb professorat format i amb experiència. Per contra, les escoles d’estiu sense un component acadèmic no solen estar associades amb beneficis d’aprenentatge. Altres variables, com el fet que el professorat sigui l’habitual de l’alumne o alumna, en general, semblen no marcar molta diferència.

Efectivitat

En general, les evidències relacionades amb les escoles d’estiu són nombroses. Hi ha una sèrie de metaanàlisis, que han demostrat, de mitjana, pocs efectes.

Els estudis inclouen tant alumnat de primària com de secundària i se centren principalment en la lectura i l’alfabetització. Alguns estudis indiquen que els beneficis són majors per a l’alumnat amb desavantatges, però no és un fet sistemàtic.

Cost

En general, les despeses es consideren moderades. Aquestes inclouen la contractació de professorat durant l’escola d’estiu, el lloguer d’un espai i el subministrament de recursos, com ara llibres i fotocòpies.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. L’oferta de les escoles d’estiu que tenen com a objectiu millorar l’aprenentatge ha de tenir un component acadèmic. L’escola d’estiu inclou un component docent intensiu (en grups reduïts o de forma individual)?

  2. Les escoles d’estiu són relativament cares. S’ha considerat oferir docència addicional durant el curs escolar, amb la qual s’aconseguirien beneficis similars per un preu menor?

  3. Mantenir l’assistència elevada a les escoles d’estiu pot ser difícil. Quines mesures es prendran per motivar l’alumnat i les seves famílies?

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?