Escriure i avaluar articles científics

Interactiu

Recomanat per:
 • Educació primària
Àrea de coneixement:
 • Ciència bàsica
Categoria
Activitat per a l'aula
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
Entre 10’ i 15’
Idioma
Català
Autor
Fundació Bancària ”la Caixa”
Drets d'autor
Fundació Bancària ”la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

La ciència és una activitat que es practica en comunitat, i són els investigadors que formen part d'aquesta comunitat els que, en última instància, contribueixen a generar nou coneixement. Per això és molt important que els científics tinguin ocasions per compartir i avaluar els seus coneixements.

 

En la ciència experta hi ha tres maneres de compartir coneixements que es poden traslladar fàcilment a la ciència escolar: els articles científics, les comunicacions orals en congressos i els pòsters científics. Aquest recurs està dedicat a presentar els articles científics.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'alumnes que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs proposa a l'alumnat que avaluï una sèrie d'articles científics, fet que permetrà, per una banda, adonar-se de les parts que formen un article científic i, per l'altra, revisar coneixements generals sobre la recerca científica que són tractats d'una manera més específica en altres recursos del mateix projecte.

 • Reconèixer els articles científics com una de les maneres que fan servir els científics per compartir els coneixements.

 • Identificar l'estructura bàsica d'un article científic.

 • Aplicar criteris d'avaluació adequats a l'avaluació d'un article científic.

 • Competència en comunicació llingüística
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre

Aquest recurs es pot fer servir quan es vulgui prestar atenció a les característiques específiques de l'escriptura científica.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú intervenir.

 

Es recomana que s'impliqui l'alumnat en l'elaboració d'articles científics que siguin fruit de les seves pròpies investigacions, i també en processos de coavaluació dels articles elaborats pels companys. En aquest sentit, els criteris d'avaluació que apareixen al recurs es poden fer servir per construir una bona rúbrica d'avaluació.

Descripció del recurs

La ciència és una activitat que es practica en comunitat, i són els investigadors que formen part d'aquesta comunitat els que, en última instància, contribueixen a generar nou coneixement. Per això és molt important que els científics tinguin ocasions per compartir i avaluar els seus coneixements.

 

En la ciència experta hi ha tres maneres de compartir coneixements que es poden traslladar fàcilment a la ciència escolar: els articles científics, les comunicacions orals en congressos i els pòsters científics. Aquest recurs està dedicat a presentar els articles científics.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'alumnes que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs proposa a l'alumnat que avaluï una sèrie d'articles científics, fet que permetrà, per una banda, adonar-se de les parts que formen un article científic i, per l'altra, revisar coneixements generals sobre la recerca científica que són tractats d'una manera més específica en altres recursos del mateix projecte.

Objectius

 • Reconèixer els articles científics com una de les maneres que fan servir els científics per compartir els coneixements.

 • Identificar l'estructura bàsica d'un article científic.

 • Aplicar criteris d'avaluació adequats a l'avaluació d'un article científic.

Competències per adquirir

 • Competència en comunicació llingüística
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre

Materials del recurs
Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir quan es vulgui prestar atenció a les característiques específiques de l'escriptura científica.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú intervenir.

 

Es recomana que s'impliqui l'alumnat en l'elaboració d'articles científics que siguin fruit de les seves pròpies investigacions, i també en processos de coavaluació dels articles elaborats pels companys. En aquest sentit, els criteris d'avaluació que apareixen al recurs es poden fer servir per construir una bona rúbrica d'avaluació.