eduCaixa, juntament amb el Centre UNESCO de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), impulsa el projecte Escola Nova 21, una aliança d'entitats i escoles amb l'objectiu de propiciar accions de canvi educatiu.

Des d'un marc comú, el programa vol crear les condicions perquè les escoles amb pràctiques avançades es consolidin i millorin, interactuant entre elles i generant un ecosistema educatiu que doni respostes a les necessitats del segle XXI.

Hem tingut ocasió de parlar amb Eduard Vallory, director d'Escola Nova 21 i president del Centre UNESCO de Catalunya. Amb ell repassem els principals eixos d'una proposta que treballa pel canvi de paradigma educatiu.