Escola Nova 21

Projecte educatiu

Recomanat per:
  • Educació infantil
  • Educació primaria
  • ESO
  • Batxillerat i CF
Descarregant àudio...

Escola Nova 21 és una aliança d'entitats i escoles que tenen com a objectiu fer créixer les accions de canvi educatiu. Des d'un marc comú, el programa vol crear les condicions perquè les escoles amb pràctiques avançades  es  consolidin  i  millorin,  interactuant  entre  elles i generant un ecosistema educatiu que doni respostes a les necessitats del segle XXI.
 

Escola Nova 21, impulsat pel Centre  UNESCO  de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la  Universitat  Oberta  de  Catalunya  (UOC) i eduCaixa, és un projecte obert que vol sumar fins a 481 escoles més en un pla pilot de tres anys de durada.

 

 

NOVA ACTIVITAT: Els propers 23 i 24 de novembre, Escola Nova 21 organitza el 'Simposi sobre canvi educatiu' juntament amb la UNESCO i l'OCDE. L'acte tindrà lloc a la Universitat Pompeu Fabra-Campus Ciutadella (Barcelona) i es podrà seguir en directe per streaming a través del web de la Fundació Jaume Bofill.

 


CARACTERÍSTIQUES QUE COMPARTEIXEN LES ESCOLES AVANÇADES

D'acord amb les directrius marcades per la  UNESCO i  l'OCDE, les pràctiques educatives avançades tenen les següents característiques:
 

- Un propòsit educatiu que generi competències per a la vida en el context del segle XXI
- Sistemes de mesurar els assoliments de totes i cadascuna d'aquestes competències
- Pràctiques d'aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenen
- Una organització dirigida a l'aprenentatge de tots els infants, que actualitza l'acció educativa i que està oberta i interactua amb el seu entorn.

 

OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA
 

1) Crear un marc amb les característiques educatives que hauria de tenir una escola avançada:

- propòsit educatiu competencial; 
- mesures d'assoliment  d'aprenentatge  referides a tots els objectius;
- pràctiques d'aprenentatge  fonamentades  en el coneixement de com les persones aprenen;
- una organització dirigida a l'aprenentatge de tots els infants, que actualitza la reflexió i tasca educatives i oberta i vinculada a l'entorn.
 

2) Generar  els procediments  i estratègies  formatives  que possibilitin  a les escoles participants  la transició sistemàtica  des dels models tradicionals  d'ensenyament- aprenentatge al marc d'escoles avançades, partint del seu propi projecte educatiu.
 

3) Generar  coneixement   sobre  pràctiques  educatives  avançades  –en  particular, metodologies   de   treball   globalitzat   interdisciplinar–   i   de   la   seva   avaluació competencial,  així  com  evidències  de  l'impacte  en  l'aprenentatge.

Descripció del projecte

Escola Nova 21 és una aliança d'entitats i escoles que tenen com a objectiu fer créixer les accions de canvi educatiu. Des d'un marc comú, el programa vol crear les condicions perquè les escoles amb pràctiques avançades  es  consolidin  i  millorin,  interactuant  entre  elles i generant un ecosistema educatiu que doni respostes a les necessitats del segle XXI.
 

Escola Nova 21, impulsat pel Centre  UNESCO  de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la  Universitat  Oberta  de  Catalunya  (UOC) i eduCaixa, és un projecte obert que vol sumar fins a 481 escoles més en un pla pilot de tres anys de durada.

 

 

NOVA ACTIVITAT: Els propers 23 i 24 de novembre, Escola Nova 21 organitza el 'Simposi sobre canvi educatiu' juntament amb la UNESCO i l'OCDE. L'acte tindrà lloc a la Universitat Pompeu Fabra-Campus Ciutadella (Barcelona) i es podrà seguir en directe per streaming a través del web de la Fundació Jaume Bofill.

 


CARACTERÍSTIQUES QUE COMPARTEIXEN LES ESCOLES AVANÇADES

D'acord amb les directrius marcades per la  UNESCO i  l'OCDE, les pràctiques educatives avançades tenen les següents característiques:
 

- Un propòsit educatiu que generi competències per a la vida en el context del segle XXI
- Sistemes de mesurar els assoliments de totes i cadascuna d'aquestes competències
- Pràctiques d'aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenen
- Una organització dirigida a l'aprenentatge de tots els infants, que actualitza l'acció educativa i que està oberta i interactua amb el seu entorn.

 

OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA
 

1) Crear un marc amb les característiques educatives que hauria de tenir una escola avançada:

- propòsit educatiu competencial; 
- mesures d'assoliment  d'aprenentatge  referides a tots els objectius;
- pràctiques d'aprenentatge  fonamentades  en el coneixement de com les persones aprenen;
- una organització dirigida a l'aprenentatge de tots els infants, que actualitza la reflexió i tasca educatives i oberta i vinculada a l'entorn.
 

2) Generar  els procediments  i estratègies  formatives  que possibilitin  a les escoles participants  la transició sistemàtica  des dels models tradicionals  d'ensenyament- aprenentatge al marc d'escoles avançades, partint del seu propi projecte educatiu.
 

3) Generar  coneixement   sobre  pràctiques  educatives  avançades  –en  particular, metodologies   de   treball   globalitzat   interdisciplinar–   i   de   la   seva   avaluació competencial,  així  com  evidències  de  l'impacte  en  l'aprenentatge.