La setmana passada parlàvem de l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) com un dels elements que protagonitzen el paradigma educatiu del segle XXI. Una altra de les anomenades metodologies actives és l'aprenentatge cooperatiu, molt vinculat també a l'ABP.

En l'aprenentatge cooperatiu els alumnes són protagonistes a través de grups de treball: en el si del grup aprenen, ensenyen, avaluen i s'ajuden entre ells. Lluny de la classe magistral, el professor és una eina més d'aquest aprenentatge i té un objectiu bàsic: ensenyar a aprendre.

Un dels màxims impulsors de l'aprenentatge cooperatiu és el psicòleg nord-americà Robert E. Slavin. Director del Center for Research and Reform in Education de la John Hopkins University i impulsor del programa ‘Success for All' (EUA ), Slavin va participar recentment en la sessió ‘Què funciona en educació', de la Fundació Jaume Bofill i Ivàlua . A eduCaixa, vam tenir el privilegi de parlar amb ell: