El vi a la literatura

Lectures de poesia i narrativa

Podcast

  • Descripció del recurs

   La viticultura, el conreu de les vinyes i l'elaboració del vi, formen part de la cultura de molts països en diferents continents, molt especialment del mediterrani.

   Ens podem preguntar, però, què vol dir que la vinya i el vi formin part de la nostra cultura? Aquest podcast pretén cercar algunes mostres de com la viticultura penetra en la cultura a través de la literatura.

   S'han escollit textos, poesia i narrativa, que mostren l'empremta de la viticultura, ja sigui en el mateix moment, o quan anys més tard l'autor vol descriure l'ambient d'una època passada.

   Els textos escollits són:
   Poema "Per lo setembre", d'Àngel Guimerà
   Fragment de la novel•la "El silenci de les vinyes", de Gisela Pou
   Fragment de la novel•la "Rabassa morta", d'Anselm Aguadé

  • Objectius didàctics

   - Identificar en la literatura, l'art o en la cultura popular activitats o fets que s'han incorporat a la cultura d'una societat.
   - Desenvolupar habilitats de cerca digital, que permetin fer cerques conceptuals al web, en els diferents formats –text, imatges, audiovisual, etc.

  • Competències per adquirir

   • Tractament de la informació i competència digital
   • Competència social i ciutadana
   • Competència cultural i artística

  • Altres informacions didàctiques

   En el podcast en castellà podeu escoltar les lectures del poema "Vino de Crianza" de José Hierro, així com fragments de "La Bodega" de Vicente Blasco Ibáñez, de "El hijo de la filoxera" de Gonzalo Gómez i de "El Hereje" de Miguel Delibes.

  • Exemples d'ús

   Abans d'escoltar el podcast, identificar ja sigui individualment o a través d'un debat a l'aula, què vol dir que la viticultura formi part de la nostra cultura? On esperem trobar-ne l'empremta? Escoltem després el podcast, i identifiquem en els textos aquestes empremtes.

   Cerquem altres textos, o pintures, imatges, frases fetes, pel•lícules, cançons o, en general, exemples de manifestacions artístico-culturals al voltant de la viticultura.

  • poesia
  • celler
  • vinya
  • vi
  • cellers
  • literatura

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: