El rendiment escolar i la lectoescriptura

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Editor de continguts

 

En aquest segon lliurament d'Evidències EduCaixa, ens centrarem en dos aspectes principals de l'aprenentatge:

  • Directrius sobre la lectoescriptura
  • La influència de factors externs en el rendiment escolar

 

 

1. Noves conclusions sobre les avaluacions del programa Investing in Innovation (i3)

Un nou informe (https://ies.ed.gov/ncee/pubs/20184013/pdf/20184013.pdf) del National Center for Education Evaluation and Regional Assistance (NCEE) resumeix les conclusions de les 67 primeres avaluacions de fons del programa Investing in Innovation (i3). El fons i3 és un programa dividit per nivells d’evidències que ajusta la quantitat de finançament concedit a la solidesa de les evidències anteriors que demostrin la intervenció proposada. L’informe indica que:

  • En dotze de les avaluacions de l’i3 es va determinar l’existència d’un impacte positiu estadísticament significatiu en almenys un resultat acadèmic dels estudiants.
  • En quaranta de les avaluacions de l’i3 es van complir tots els objectius de qualitat d’avaluació establerts pel programa. A més de la coherència amb els estàndards d’evidència de la What Works Clearinghouse (WWC), aquests objectius incloïen: independència, mesurament de la implementació de gran qualitat i inclusió d’una mostra que representi degudament els que han estat atesos gràcies a la subvenció.

 

 

 

 

 

2. Noves directrius sobre la preparació per a la lectoescriptura  

L’Education Endowment Foundation (EEF) del Regne Unit ha publicat un últim informe d’orientació, Preparació per a la lectoescriptura (https://eef.li/literacy-early-years/), que analitza les millors investigacions disponibles per oferir als educadors de primera infància consells pràctics perquè s’assegurin que tots els infants comencen l’escola amb els fonaments que els calen per llegir i escriure bé.

A l’informe s’avalua com un ampli ventall d’activitats diverses, com ara cantar cançons infantils i narrar contes, pot ajudar els nens a desenvolupar l’adquisició precoç de la lectura. Ofereix set recomanacions pensades per donar suport als educadors d’infantil a millorar la comunicació, el llenguatge i les destreses precoces de lectoescriptura de tots els estudiants, particularment dels procedents de llars desafavorides. L’EEF va concloure en anàlisis prèvies que ja hi havia una bretxa de 4,3 mesos entre els estudiants més pobres i els altres companys de classe abans de començar l’escola.

Una de les recomanacions se centra en el compromís dels pares i en la importància de donar-los suport perquè entenguin com poden ajudar en l’aprenentatge dels fills. Suggereix que la lectura compartida hauria de ser un component central per ajudar els nens a aprendre paraules noves. L’informe també destaca la importància de les interaccions de gran qualitat entre adults i nens per desenvolupar-ne les habilitats lingüístiques i de comunicació. Per exemple, els educadors de primera infància s’haurien d’assegurar no tan sols que parlen als nens, sinó també que parlen amb ells.

 

 

 

3. L’impacte de dur ulleres en l’aprenentatge de la lectoescriptura a una edat precoç

En el número anterior de Novetats sobre les millors evidències, parlàvem del nostre estudi de la Universitat Johns Hopkins en què s’indicava que portar ulleres millora la competència lectora dels infants. Un estudi similar (http://bmjopen.bmj.com/content/8/6/e021277) d’Alison Bruce i altres companys analitza l’impacte que té dur ulleres en la vida dels nens i en el seu aprenentatge de la lectoescriptura a una edat precoç al Regne Unit.

Nascuts a Bradford és un estudi longitudinal que analitza el progrés d’una cohort d’origen multiètnic a la ciutat de Bradford, Anglaterra. A partir d’aquesta cohort, 2.930 nens es van sotmetre a una revisió de la vista el primer any d’escola (preescolar). Els 432 nens que no van passar la prova els van remetre perquè se’ls fes un seguiment (en el qual acostumaven a posar-los ulleres) i van constituir el grup de tractament. Es van triar a l’atzar 512 nens més que sí que havien superat la revisió de la vista per conformar el grup de control. Tots els infants van fer proves de lectoescriptura (Woodcock Reading Mastery Tests-Revised) i vocabulari (British Vocabulary Picture Scale) en accedir a l’escola (educació infantil) i després d’un període de 12 mesos i 24 mesos. Alhora, els investigadors verificaven que els nens portessin les ulleres.

L’agudesa visual de tots els nens va millorar durant l’estudi, però els nens que van portar ulleres van ser els que van millorar més, i pràcticament es van eliminar les diferències amb els infants del grup de control. En analitzar l’agudesa visual, les puntuacions en identificació de lletres van disminuir en un 1,5 % per cada reducció de fila (a la taula de LogMAR). La magnitud de l’efecte de portar ulleres va ser de +0,11. Els resultats suggereixen que no dur ulleres té implicacions en la vista i l’educació dels nens de curta edat. Portar ulleres millora l’agudesa visual i també pot millorar l’aprenentatge de la lectoescriptura.

 

 

 

4. Violència urbana i rendiment escolar

En un nou estudi (http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038040718779063) publicat a Sociology of Education es conclou que els infants que van a l’escola amb molts estudiants de barris violents poden obtenir puntuacions significativament més baixes als exàmens que altres que tenen companys de zones més segures. L’autora principal de l’estudi és la sociòloga Julia Burdick-Will de la Universitat Johns Hopkins.

Burdick-Will va estudiar els alumnes que assistien a escoles públiques de Chicago del 2002 al 2010, analitzant dades administratives del sistema escolar, les estadístiques de delinqüència del departament de policia de Chicago i enquestes escolars de la University of Chicago Consortium on School Research. Va analitzar cinc cohorts d’estudiants de primer any entre la tardor del 2002 i la del 2006, i va fer un seguiment de cada estudiant durant un període de fins a quatre anys. Els resultats van indicar que, a les escoles on hi havia més estudiants amb un grau elevat d’exposició a la violència, els companys de classe van obtenir puntuacions de fins a un 10 % més baixes als exàmens anuals estandarditzats de matemàtiques i lectura.

Segons l’informe, l’estudi revela que quan els estudiants experimenten nivells de violència més elevats al barri, tota l’escola indica sentir-se menys segura, tenir més problemes disciplinaris i sentir menys confiança en els professors.

 

 

 

Comentaris recents sobre la reforma basada en les evidències

Aquests són els temes més actuals que Robert Slavin, director del Center for Research and Reform in Education, ha comentat al seu blog:  

 

 

 

En col·laboració amb

  

     

Editor de continguts

Editor de continguts

VOLS QUE T'AVISEM D'ACTUALITATS SIMILARS?

educaixa-valoraciones Portlet

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR