El nen a la societat romana

Podcast

  • Descripció del recurs

   El recurs és un àudio teatralitzat d'un nen romà que explica la seva vida quotidiana i introdueix l'alumne en diferents aspectes del seu dia a dia.

   La informació proporcionada pel nen romà evidencia les desigualtats socials, així com els diferents aspectes de la vida que afectaven als nens (educació, costums, desigualtat entre nens i nenes, etc.).

  • Objectius didàctics

   - Conèixer l'estructura piramidal i les diferències socials a l'Imperi romà.

   - Identificar i evidenciar els diferents rols socials.

  • Competències per adquirir

   • Competència social i ciutadana
   • Competència cultural i artística

  • Exemples d'ús

   Després d'escoltar el podcast del nen romà i la resta de podcasts relacionats (la dona, el pelegrí i l'esclau), us proposem que els alumnes es posin en el paper de diferents personatges de la vida a l'antiga Roma.
   Els personatges escollits pels alumnes en el seu conjunt han de ser representatius de l'estructura piramidal de la societat romana com pot ser un sastre, un cavaller, un senador, un magistrat, un sacerdot, un bugader, un obrer, un hostaler, un esclau de la fleca i les seves dones i fills.

   Reflexionar des de la perspectiva actual sobre els avantatges i inconvenients de ser un o altre personatge. Un cop analitzada aquesta qüestió, cada alumne pot crear un monòleg de presentació del seu personatge, similar al del recurs, documentant-se amb fonts externes, indicant quin és el seu rol i estatus i reflectint els avantatges i inconvenients del personatge.

   Segons els personatges representats, agruparem els alumnes per crear escenes teatralitzades.
   En el context de la matèria de Ciutadania, aprofundirem en la societat romana. Començar situant els diferents personatges escollits pels alumnes en una piràmide social que evidenciï l'estratificació social de Roma.
   Debatre sobre el paper de la família i de la dona en aquesta societat. Aquesta reflexió pot enfocar-se des d'altres matèries en una anàlisi més interdisciplinària. A partir de la reflexió, crear un mural de síntesi sobre la societat romana.
   El mural pot crear-se individualment, o en grup perquè cada alumne busqui la informació relativa a un dels temes i després es construeixi el mural col·lectivament.

  • desigualtat social
  • romanorum vita
  • imperi romà
  • roma
  • societat romana
  • nen romà

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: