El dia 3 de maig passat, Beatriz Pont, analista i investigadora de l’OCDE i experta en lideratge escolar, va ser la tercera convidada al nostre cicle de conferències (R)evolució educativa, celebrat a Cosmocaixa Barcelona. L’esdeveniment va rebre l’assistència de més de 150 docents i directors d’escoles que van tenir l’oportunitat d’aprendre i compartir idees i pràctiques sobre el lideratge a través del debat i el diàleg.

 

Va ser una tarda molt enriquidora en la qual vam poder conèixer una forma nova de concebre i practicar el lideratge en els centres educatius, gràcies a l’experiència aportada per Beatriz Pont i els directors de centre Salvador Rovira i Isabel Sánchez, els qui, partint de la pròpia pràctica, van explicar el model de lideratge que implementen en les escoles respectives.

 

La ponència es va iniciar amb una reflexió sobre l’educació actual i de la manera com aquesta s’ha transformat al llarg de l’últim segle. La globalització ha portat modificacions substancials per a les nostres societats, que, avui dia, són molt més diverses i interconnectades. Els centres educatius, lògicament, no són aliens a aquests canvis.

 

Durant el segle xx, la cobertura educativa era essencial: nombre d’escoles, professors, alumnes, materials. Al llarg de les últimes dècades, la prioritat dels governs i de les institucions educatives ha passat a ser l’equitat i la qualitat de l’educació. Aquest canvi d’enfocament queda ben il·lustrat per les competències com a base de l’ensenyament, l’increment en l’ús de les TIC i l’ímpetu per fomentar la formació contínua del professorat.

 

En aquest context de canvi, els líders escolars són una peça clau que se sol deixar de costat. Quelcom comprensible si pensem que el rol tradicional dels directors dels centres educatius ha estat el d’exercir tasques administratives. No obstant això, investigacions recents demostren que, després de la formació i les aptituds del professorat, el lideratge escolar és la segona variable amb més impacte sobre la qualitat de l’aprenentatge.


Ara bé, segons explica Beatriz, perquè aquest impacte sigui positiu i substancial, la tasca dels directors ha de passar a tenir un enfocament menys administratiu i més pedagògic. És per això per la qual cosa la funció clau dels directors dels centres és establir les condicions adequades perquè l’alumnat pugui aprendre millor i el professorat pugui ensenyar millor.

Per materialitzar aquestes condicions és imprescindible que els directors exerceixin un lideratge focalitzat en diversos aspectes. Salvador Rovira, director de l’institut IES Front Marítim, va destacar el valor d’establir objectius de manera conjunta i participativa. Un bon líder escolar ha de ser un guia i acompanyant cap a la consecució de la missió-visió de centre. L’establiment de metes i objectius ambiciosos, però també realistes, és de gran importància. També va fer èmfasi en els mecanismes de seguiment i avaluació. Aquests estan estretament relacionats amb l’establiment d’objectius i són essencials per adaptar els centres a les necessitats de l’alumnat. Liderar implica prendre decisions constantment; per poder fer-ho de la millor manera, els resultats de l’avaluació són clau.

Per part seva, Isabel Sánchez, presidenta de l’Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya, va destacar la importància de la formació contínua. Els directors han de prendre mesures per fomentar la seva formació contínua i la del professorat. La qualitat del professorat és la variable que més impacte té sobre l’aprenentatge de l’alumnat. En el cas dels directors, atesa la seva influència sobre la diversitat de processos i persones dels centres, la inversió en la formació té un efecte multiplicador molt valuós.

Un dels elements més importants, repetit per Beatriz una vegada i una altra, és la col·laboració interna. Cal que hi hagi una cultura cooperativa en els centres educatius. Una pràctica valuosa en aquest sentit és la de permetre que el professorat pugui entrar a les aules dels col·legues per fer observacions i proveir retroalimentació. Així mateix, la realització de projectes i activitats conjuntes aporta molt a la millora de la qualitat de l’ensenyament.

 

La valoració dels assistents a l’esdeveniment va ser molt positiva, no només perquè van conèixer millor aquesta metodologia de treball, de la mà d’un dels principals exponents, sinó també per l’intercanvi d’experiències dels directors que van participar en el panell, els qui, gràcies a les seves vivències, van demostrar la viabilitat d’implementar un lideratge compartit i innovador en els centres educatius.

 

Després de l’èxit d’aquesta convocatòria, que va ser seguida virtualment per 173.000 persones, EduCaixa continuarà fomentant, al llarg d’aquest curs escolar, la reflexió amb el cicle de conferències (R)evolució educativa en diferents ciutats d’Espanya.