L'aprenentatge cooperatiu a l'aula

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Editor de continguts

Abans d'indagar en l'aprenentatge cooperatiu, és pertinent preguntar-nos, què és exactament la cooperació? Des fas milers d'anys ens hem ocupat d'estudiar l'ésser humà i la seva relació amb l'entorn, tant físic com social. Aristòtil ja apuntava que les persones som éssers socials per naturalesa i naixem i ens fem entre els nostres iguals. Prendre consciència de la importància de la comunitat és clau per al bon desenvolupament individual i grupal.

Hem d'entendre, doncs, que la cooperació és un dels modes d'interacció més importants ja que, gràcies a aquesta, es sostenen des dels sistemes socials, polítics, econòmics i culturals, fins a un equip esportiu, un projecte de classe o una família.

Així doncs, la cooperació és part essencial de totes les interaccions humanes i, per tant, el desenvolupament d'habilitats i processos cooperatius han de ser part fonamental de la formació educativa des de molt aviat.

L'aprenentatge cooperatiu és una alternativa d'ensenyament als models tradicionals individualistes i competitius. Nombroses investigacions en els últims anys han demostrat una i altra vegada que l'aprenentatge cooperatiu té múltiples efectes positius sobre l'alumnat.

Aquesta metodologia s'utilitza per docents de tot el món i els que l'apliquen consideren que millora el rendiment acadèmic, l'autoestima i les habilitats socials, a més d'incrementar la motivació i el gust per aprendre dels estudiants.

Si bé, la persona és social per naturalesa i la cooperació és una forma essencial de desenvolupament individual i comunitari, l'aprenentatge cooperatiu no succeeix de manera automàtica a les aules i per fer-ho cal seguir un mètode que propiciï aquest tipus d'aprenentatge.

Els que ho implementen diàriament adverteixen que agrupar estudiants no n'hi ha prou. Cal disposar de temps per organitzar els alumnes i recordar que és convenient que hi hagi un equilibri pel que fa a nivells de coneixement, habilitats específiques, motivació, disciplina i nombre d'integrants.

D'altra banda, els objectius pedagògics i d'aprenentatge, així com els formats d'avaluació s'han d'establir de forma clara i precisa i, si és possible, consensuats amb els estudiants.

Només així l'aprenentatge cooperatiu pot incidir positivament en el procés i l'experiència d'aprenentatge de l'alumnat.

Debat obert amn David Johnson, expert en aprenentatge cooperatiu, a CosmoCaixa

Però, com s'estructura un grup cooperatiu exactament ?, com s'avalua un procés d'aprenentatge cooperatiu?, quins són els recursos necessaris? Ja està disponible la retransmissió del debat obert amb David Johnson del passat 21 de setembre a CosmoCaixa. Uneix-te a la (R) evolució educativa!

Editor de continguts

Editor de continguts

VOLS QUE T'AVISEM D'ACTUALITATS SIMILARS?

educaixa-valoraciones Portlet

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR