L'economia domèstica. L'estalvi i l'endeutament familiar

Vídeo

  • Descripció del recurs

   Perquè l'economia domèstica funcioni correctament, és evident que les famílies han de portar un control de les seves despeses i dels seus ingressos. Però això no vol dir que les famílies hagin de gastar tot el que ingressen (poden gastar o consumir menys, i per tant generar estalvi), ni tampoc significa que mai no puguin disposar de més diners dels que ingressen, ja que poden sol•licitar un préstec per comprar un habitatge, per exemple.

   Si la família gasta menys del que guanya pot estalviar. Es pot dir que l'estalvi és «consum futur» que es farà gràcies a l'«ingrés present». Si volem fer un consum més alt del que ingressem, ens hem d'endeutar, i en aquest cas farem un «consum present» gràcies a uns «ingressos futurs», que són els que ens permetran anar retornant el préstec que ens han concedit.

   Ens acostumem a endeutar quan volem obtenir allò que anomenem béns d'inversió, com ara un habitatge, un cotxe… En aquests casos, l'estalvi segurament serà indispensable a l'hora de demanar aquest préstec, ja que és difícil que un banc o una caixa d'estalvis financi els nostres projectes d'inversió si nosaltres no som capaços d'aportar-hi una part.

   Diccionari de termes econòmics i financers "la Caixa":

   http://portal.lacaixa.es/docs/diccionario/A_ca.html

  • Objectius didàctics

   - Comprendre l'estalvi i l'endeutament de les famílies.

   - Comprendre quan és indicat l'endeutament familiar i la importància d'un estalvi previ.

  • Competències per adquirir

   • Competència en comunicació lingüística
   • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • Competència social i ciutadana
   • Autonomia i iniciativa personal

  • consum
  • inversió
  • kit d'economia
  • estalvi
  • despesa
  • ingrés
  • crèdit
  • deute

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer