Qüestions de bioètica i responsabilitat en recerca

Es pot investigar tot? Tot s'ha d'investigar?

Conferència - Trobada

Recomanat per:

ESO: 4t
Batxillerat
FP: cicles de grau mitjà

Àrea de coneixement:
 • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
Tipus d'activitat:
Conferència - Trobada
Durada aproximada:
1 h 30 min
Curs escolar:
2017 - 2018
Descarregant àudio...

En aquesta xerrada, la Dra. Maria Casado convidarà l'alumnat a qüestionar-se fins a quin punt la recerca científica és neutra o s'han d'incorporar criteris ètics quan es defineix què, com i amb quina finalitat s'investiga. Aquesta reflexió es farà a partir d'investigacions de màxima actualitat com, per exemple, la medicina regenerativa o les noves tecnologies genètiques. 

 • Conèixer els criteris ètics associats a la recerca científica.
 • Reflexionar amb l'objectiu de formar-se una opinió crítica que permeti la presa de decisions en matèria de ciència i tecnologia.
 • Implicar-se en el debat social al voltant de si cal posar límits i fronteres a la recerca científica i tecnològica.

 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competències socials i cíviques

 • Escoltar i preguntar
 • Reflexionar i debatre

La finalitat de la recerca és augmentar el coneixement, la qual cosa sempre s'ha considerat desitjable. No obstant això, quan el treball del científic s'endinsa en terrenys que hom considera especialment sensibles, se susciten interrogants, pors i esperances com mai abans, i sorgeix la pregunta de si tot el que es pot fer, s'ha de fer.
Per aquesta raó, quan els humans podem modificar el curs de la natura sempre ens preguntem si fer-ho és jugar a ser déus o si, al contrari, tenim el deure d'investigar a fi de millorar les nostres condicions de vida, les dels altres éssers vius i el conjunt del planeta.

Les noves tecnologies genètiques, la medicina regenerativa, la reproducció assistida, l'ús d'animals en experimentació, o les nanociències i les seves aplicacions, són bons exemples d'àmbits de recerca que posen en qüestió la pretesa neutralitat de la ciència i en mostren la intersecció amb valors i drets. A més, en l'actualitat, el mercat juga un paper molt important en el món de la recerca, fins al punt de forçar-ne un canvi de model.

Per aquests motius, com escollim allò que investiguem, com ho fem i amb quina finalitat, són qüestions de gran rellevància científica i ètica. És de tot això del que parlarem.

Descripció de l'activitat

En aquesta xerrada, la Dra. Maria Casado convidarà l'alumnat a qüestionar-se fins a quin punt la recerca científica és neutra o s'han d'incorporar criteris ètics quan es defineix què, com i amb quina finalitat s'investiga. Aquesta reflexió es farà a partir d'investigacions de màxima actualitat com, per exemple, la medicina regenerativa o les noves tecnologies genètiques. 

Objectius didàctics

 • Conèixer els criteris ètics associats a la recerca científica.
 • Reflexionar amb l'objectiu de formar-se una opinió crítica que permeti la presa de decisions en matèria de ciència i tecnologia.
 • Implicar-se en el debat social al voltant de si cal posar límits i fronteres a la recerca científica i tecnològica.

Competències
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competències socials i cíviques
Treball de l'alumnat

 • Escoltar i preguntar
 • Reflexionar i debatre

Més informació

La finalitat de la recerca és augmentar el coneixement, la qual cosa sempre s'ha considerat desitjable. No obstant això, quan el treball del científic s'endinsa en terrenys que hom considera especialment sensibles, se susciten interrogants, pors i esperances com mai abans, i sorgeix la pregunta de si tot el que es pot fer, s'ha de fer.
Per aquesta raó, quan els humans podem modificar el curs de la natura sempre ens preguntem si fer-ho és jugar a ser déus o si, al contrari, tenim el deure d'investigar a fi de millorar les nostres condicions de vida, les dels altres éssers vius i el conjunt del planeta.

Les noves tecnologies genètiques, la medicina regenerativa, la reproducció assistida, l'ús d'animals en experimentació, o les nanociències i les seves aplicacions, són bons exemples d'àmbits de recerca que posen en qüestió la pretesa neutralitat de la ciència i en mostren la intersecció amb valors i drets. A més, en l'actualitat, el mercat juga un paper molt important en el món de la recerca, fins al punt de forçar-ne un canvi de model.

Per aquests motius, com escollim allò que investiguem, com ho fem i amb quina finalitat, són qüestions de gran rellevància científica i ètica. És de tot això del que parlarem.

Informació i reserva