Dades bàsiques

  •  
  • Nivell educatiu
  • ESO: de 3r a 4t

  •  
  • Àrea de coneixement
  • Ciències de la naturalesa - Física i Química
  •  
  • Competències
  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia | Competència per aprendre a aprendre
  •  
  • Curs escolar
  • 2018 - 2019

Descripció

El taller planteja a l'alumnat investigar, aplicant la indagació, aspectes de la seguretat vial relacionats amb la física i la química, com la distància mínima entre vehicles. Se'ls reptarà a construir les seves explicacions científiques relacionant conceptes com força, MRUA, gas ideal o velocitat d'una reacció química, amb dades extretes del control de variables i de la interpretació de gràfics del disseny experimental. Finalment, construiran un airbag i simularan un xoc on aquest s'inflarà.

 

CosmoCaixa renovarà la part museística durant el primer semestre del 2019. La sala de la matèria quedarà tancada al públic de gener a juny de 2019. Es mantindran oberts el Bosc Inundat, sota reserva prèvia, el Mur Geològic, la Base Antàrtica i les exposicions temporals.

Objectius

 • Analitzar els factors físics que determinen la distància mínima de seguretat i les condicions que poden influir en les reaccions químiques que es produeixen quan s'infla un airbag.
 • Construir un airbag i dissenyar un xoc simulat per posar a prova els resultats de les anàlisis físiques i químiques de la distància de seguretat i l'inflament dels airbags.
 • Entendre, des d'un punt de vista científic, fenòmens quotidians relacionats amb la seguretat vial i prendre consciència de la utilitat d'aquests estudis en la seguretat vial.
 • Reconèixer la importància de mantenir una distància de seguretat adequada a l'hora de conduir diferents vehicles tenint en compte els factors que la condicionen.

Treball de l'alumnat

 • Observar
 • Reflexionar i debatre
 • Experimentar

Més informació

En què consisteix el taller i què fan l'alumnat que hi participa?

El taller planteja a l'alumnat investigar diversos aspectes de la seguretat vial en dues parts: una primera centrada en la física i una segona, en la química.

En la primera part del taller, l'alumnat haurà d'analitzar de què depèn la distància mínima de seguretat entre dos vehicles, i ho faran estudiant com influeixen diferents factors (del vehicle, del conductor i de l'entorn) en aquesta distància de seguretat. Per a cada factor, els estudiants hauran de construir explicacions científiques a partir de l'estudi del moviment del vehicle i de les forces que hi intervenen, i així progressaran en les seves idees del model escolar d'interaccions mecàniques.

En la segona part del taller, l'alumnat haurà d'investigar com es pot inflar un coixí de seguretat, i tractar d'explicar aquest procés a través d'una reacció química que desprengui molt gas en poc temps. Els estudiants hauran de construir explicacions científiques per interpretar la velocitat amb la qual es produeix el gas, i la influència de les condicions en les quals es dóna la reacció química.

Al final del taller, l'alumnat construirà el seu propi airbag i simularan un xoc en el qual s'infli.

Què s'espera que aprenguin els estudiants?

Els principals continguts conceptuals del taller, pel que fa a la física, són la idea de força com una interacció mecànica, la idea de força resultant i el seu efecte sobre el canvi de moviment, i la idea de MRUA com a moviment que permet descriure la frenada d'un vehicle. Pel que fa a la química, aquests continguts conceptuals són la idea de reacció química, la idea de velocitat de reacció i la idea de gas ideal com a model per explicar l'increment de CO2 en la reacció.

Alhora, el taller també promou l'aprenentatge de continguts procedimentals, com ara l'elaboració d'hipòtesis, el control de variables en el disseny experimental, la interpretació de gràfics i l'elaboració de conclusions a partir de la interpretació dels resultats. Finalment, l'aprenentatge esperat de continguts epistèmics gira a l'entorn de com la ciència fa servir models ideals per explicar els fenòmens del món real, i la importància que tenen la imaginació, la creativitat i l'argumentació en grup per construir les millors explicacions a les coses que passen al nostre voltant. 

 

Dates i ubicacions

  Ho sentim, actualment no existeixen dates vigents per aquesta activitat
Col·laboradors
Projecte REVIR del grup CRECIM de la UAB

Vols que t'avisem d'activitats similars?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?