De les hipòtesis, a les prediccions

Interactiu

Recomanat per:
  • Educació primària
Àrea de coneixement:
  • Ciència bàsica
Categoria
Activitat per a l'aula
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
Entre 7 i 10 minuts
Idioma
Català
Autor
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Drets d'autor
Fundación Bancaria ”la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

A la ciència escolar, sovint es planteja a l'alumnat que formuli hipòtesis i prediccions, però no sempre els alumnes acaben aclarint el significat de cadascun d'aquests dos processos, ni la relació entre l'un i l'altre.

 

Un dels elements que formen el pensament científic és l'anomenat raonament hipoteticodeductiu, que apareix quan usem una estructura de raonament com la següent: "Si... [hipòtesi] i... [acció a fer], aleshores... [predicció]...". Aquest tipus de raonament permet posar a prova les hipòtesis que es formulen, de manera que, si a través d'una observació o d'un experiment s'arriba a observar allò que s'havia predit,  aleshores la hipòtesi inicial en surt reforçada. Sortir-ne reforçada és diferent que ser comprovada, i això val la pena tenir-ho en compte perquè en l'àmbit de la ciència escolar sovint s'afirma massa ràpid que: "la nostra hipòtesi ha estat comprovada". Justament, el recurs vol contribuir a que l'alumnat prengui consciència d'aquest perill i sigui més prudent en les seves afirmacions científiques.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, la colla està investigant sobre el possible efecte que tenen els filtres de colors en la llum que hi incideix, i aquesta situació és la que serveix per presentar els components bàsics del raonament hipoteticodeductiu.

  • Distingir entre hipòtesis i prediccions.

  • Comprendre els components fonamentals del raonament hipoteticodeductiu.

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Competència per aprendre a aprendre

Aquest recurs es pot fer servir quan es vulgui introduir l'alumnat en el raonament hipòteticodeductiu.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú d'intervenir.

 

Es recomana que, en funció de les dificultats que es detectin en l'ús del recurs, el mestre ajudi a comprendre el procés de raonament que s'intenta promoure partint de la situació imaginària que es planteja al recurs, de manera que s'aprofiti per subratllar que una hipòtesi és una explicació provisional; que una predicció és l'anticipació d'una observació basada en una hipòtesi prèviament formulada; que una hipòtesi és millor que una altra a mesura que té més suports empírics, permet explicar més fenòmens i fer més prediccions; i que en l'àmbit del raonament hipoteticodeductiu els experiments estan més al servei de posar a prova hipòtesis, que no pas de "descobrir" nous fenòmens.

Descripció del recurs

A la ciència escolar, sovint es planteja a l'alumnat que formuli hipòtesis i prediccions, però no sempre els alumnes acaben aclarint el significat de cadascun d'aquests dos processos, ni la relació entre l'un i l'altre.

 

Un dels elements que formen el pensament científic és l'anomenat raonament hipoteticodeductiu, que apareix quan usem una estructura de raonament com la següent: "Si... [hipòtesi] i... [acció a fer], aleshores... [predicció]...". Aquest tipus de raonament permet posar a prova les hipòtesis que es formulen, de manera que, si a través d'una observació o d'un experiment s'arriba a observar allò que s'havia predit,  aleshores la hipòtesi inicial en surt reforçada. Sortir-ne reforçada és diferent que ser comprovada, i això val la pena tenir-ho en compte perquè en l'àmbit de la ciència escolar sovint s'afirma massa ràpid que: "la nostra hipòtesi ha estat comprovada". Justament, el recurs vol contribuir a que l'alumnat prengui consciència d'aquest perill i sigui més prudent en les seves afirmacions científiques.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, la colla està investigant sobre el possible efecte que tenen els filtres de colors en la llum que hi incideix, i aquesta situació és la que serveix per presentar els components bàsics del raonament hipoteticodeductiu.

Objectius

  • Distingir entre hipòtesis i prediccions.

  • Comprendre els components fonamentals del raonament hipoteticodeductiu.

Competències per adquirir

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Competència per aprendre a aprendre

Materials del recurs
Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir quan es vulgui introduir l'alumnat en el raonament hipòteticodeductiu.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula, i analitzi en quins moments considera oportú d'intervenir.

 

Es recomana que, en funció de les dificultats que es detectin en l'ús del recurs, el mestre ajudi a comprendre el procés de raonament que s'intenta promoure partint de la situació imaginària que es planteja al recurs, de manera que s'aprofiti per subratllar que una hipòtesi és una explicació provisional; que una predicció és l'anticipació d'una observació basada en una hipòtesi prèviament formulada; que una hipòtesi és millor que una altra a mesura que té més suports empírics, permet explicar més fenòmens i fer més prediccions; i que en l'àmbit del raonament hipoteticodeductiu els experiments estan més al servei de posar a prova hipòtesis, que no pas de "descobrir" nous fenòmens.