De l'obtenció de dades, a l'establiment de conclusions

Interactiu

Recomanat per:
  • Professorat
Categoria
Activitat per a l'aula
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
15’
Idioma
Català
Autor
Fundació Bancària ”la Caixa”
Drets d'autor
Fundació Bancària ”la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Moltes de les investigacions científiques que l'alumnat porta a terme a l'aula són empíriques, en les quals els ells han de recollir dades reals, representar-les, analitzar-les i, finalment, establir conclusions empíriques.

 

Com tota la sèrie de recursos que s'adrecen al professorat del projecte Investiguem a primària, aquest recurs consta d'una primera part en què, a través d'una breu activitat interactiva, es convida als docents a prendre posició respecte de l'opinió de dos mestres ficticis que estan avaluant com hauria de ser una recerca empírica en una aula de primària. A partir d'aquí es presenta informació bàsica sobre tres pràctiques científiques implicades en una investigació empírica: l'obtenció de dades reals, la representació de dades i l'anàlisi de dades.

  • Identificar les pràctiques científiques que formen una recerca empírica.

  • Reconèixer que una investigació empírica implica moltes més pràctiques que la simple cerca d'informació.

El producte final d'una recerca empírica és una conclusió empírica, però prèviament a la conclusió cal haver obtingut, representat i analitzat les dades reals que hauran permès arribar-hi.

 

El professorat no sempre para prou atenció a la importància que té per a la ciència escolar que els alumnes s'impliquin realment en totes les pràctiques vinculades a una investigació empírica, i així superar visions massa simplistes que confonen recerca i cerca d'informació.

 

Per això, és molt important que impliquem els alumnes en les tres pràctiques que formen una investigació empírica: obtenir, representar i analitzar dades reals. Aquestes, juntament amb l'establiment de conclusions empíriques, són les quatre pràctiques necessàries per portar a terme una recerca empírica.

 

Així doncs, es tracta que, en primer lloc, l'alumnat s'impliqui en l'obtenció de dades reals, ja siguin quantitatives o qualitatives. En la ciència escolar a primària, això es farà a partir de la realització d'observacions, del disseny experimental amb control de variables i de la mesura. Un cop obtingut un conjunt de dades, caldrà que l'alumnat conegui quines són les millors formes de representar-les, i això entronca clarament amb els coneixements matemàtics vinculats a l'elaboració i lectura de gràfics, taules, etc. Finalment, caldrà que l'alumnat sigui capaç d'analitzar les dades obtingudes amb la intenció d'identificar-hi possibles patrons o establir possibles vincles entre variables.

 

És fonamental, doncs, superar la idea que tota recerca empírica necessita un procés de cerca d'informació o comença amb aquest procés. La cerca d'informació pot formar part d'una investigació empírica, però mai no hauria de substituir la presentació a l'aula de les pràctiques vinculades amb l'obtenció, representació i anàlisi de dades reals.

Descripció del recurs

Moltes de les investigacions científiques que l'alumnat porta a terme a l'aula són empíriques, en les quals els ells han de recollir dades reals, representar-les, analitzar-les i, finalment, establir conclusions empíriques.

 

Com tota la sèrie de recursos que s'adrecen al professorat del projecte Investiguem a primària, aquest recurs consta d'una primera part en què, a través d'una breu activitat interactiva, es convida als docents a prendre posició respecte de l'opinió de dos mestres ficticis que estan avaluant com hauria de ser una recerca empírica en una aula de primària. A partir d'aquí es presenta informació bàsica sobre tres pràctiques científiques implicades en una investigació empírica: l'obtenció de dades reals, la representació de dades i l'anàlisi de dades.

Objectius

  • Identificar les pràctiques científiques que formen una recerca empírica.

  • Reconèixer que una investigació empírica implica moltes més pràctiques que la simple cerca d'informació.

Materials del recurs
Exemples d'ús

El producte final d'una recerca empírica és una conclusió empírica, però prèviament a la conclusió cal haver obtingut, representat i analitzat les dades reals que hauran permès arribar-hi.

 

El professorat no sempre para prou atenció a la importància que té per a la ciència escolar que els alumnes s'impliquin realment en totes les pràctiques vinculades a una investigació empírica, i així superar visions massa simplistes que confonen recerca i cerca d'informació.

 

Per això, és molt important que impliquem els alumnes en les tres pràctiques que formen una investigació empírica: obtenir, representar i analitzar dades reals. Aquestes, juntament amb l'establiment de conclusions empíriques, són les quatre pràctiques necessàries per portar a terme una recerca empírica.

 

Així doncs, es tracta que, en primer lloc, l'alumnat s'impliqui en l'obtenció de dades reals, ja siguin quantitatives o qualitatives. En la ciència escolar a primària, això es farà a partir de la realització d'observacions, del disseny experimental amb control de variables i de la mesura. Un cop obtingut un conjunt de dades, caldrà que l'alumnat conegui quines són les millors formes de representar-les, i això entronca clarament amb els coneixements matemàtics vinculats a l'elaboració i lectura de gràfics, taules, etc. Finalment, caldrà que l'alumnat sigui capaç d'analitzar les dades obtingudes amb la intenció d'identificar-hi possibles patrons o establir possibles vincles entre variables.

 

És fonamental, doncs, superar la idea que tota recerca empírica necessita un procés de cerca d'informació o comença amb aquest procés. La cerca d'informació pot formar part d'una investigació empírica, però mai no hauria de substituir la presentació a l'aula de les pràctiques vinculades amb l'obtenció, representació i anàlisi de dades reals.