Descripció

Amb aquest interactiu, l’alumnat pot fer un recorregut per les principals músiques populars del Magrib i emmarcar-les en la tradició de cada poble: música berber, gnaua, sufí, arabigoandalusa, chaabi i rai.

Podrà identificar las influències de la música magribina en la nostra música i despertar la seva curiositat per la cultura, la història i l’art del Magrib.

Objectius

· Conèixer la cultura, la història i l’art del Magrib.

· Identificar les principals músiques magribines.

· Reconèixer les influències de la música magribina en la nostra música.

Competències

Competències a adquirir

  • Competència artística i cultural

  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

Exemples d'ús

A classe de música, per aprofundir en un tipus de música que pot resultar desconeguda als alumnes, però que trobaran pròxima si l'escolten i poden establir relacions amb el flamenc.

A classe de literatura, com a complement a gèneres literaris com les kharjes, les moaixakhes o els zègels. Els alumnes podran escoltar «Las tres morillas» i saber quin és l'origen d'aquest poema de Federico García Lorca.

Com a aproximació a la cultura del Magrib, per treballar valors d'integració i obertura a noves cultures. Perquè els alumnes coneguin millor la cultura d'alguns dels seus companys i reflexionin sobre les coses que ens uneixen culturalment i històricament.

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?