Quan es considera que una persona és addicta a les drogues?

Parlem de drogues

Vídeo

Recomanat per:
  • Batxillerat i cicles formatius
  • ESO
Àrea de coneixement:
  • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia
  • Sensibilització social
Durada
00:03:13 minuts
Idioma
Castellà
Idioma subtítols
Català
Autor
Obra Social "la Caixa"
Drets d'autor
Obra Social "la Caixa"
Any
2013
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

El Dr. Maldonado explica les diverses etapes que es produeixen en el consum de drogues fins que s'arriba a l'addicció. Parla d'un estadi progressiu diferenciat entre ús-abús-addicció. Aquests conceptes es defineixen molt bé en l'àmbit de la medicina, però en el dia a dia d'un consumidor són molt difícils de diferenciar. Només una persona externa i especialista en drogodependències pot concretar en quin estadi es troba el consumidor.

A nivell mèdic, però, un subjecte és addicte si es produeixen els factors següents:

-       Consumeix drogues compulsivament.

-       Perd el control del consum, tot i les conseqüències negatives.

-       Té recaigudes després de llargs períodes d'abstinència.

 

El Dr. Maldonado ressalta que el subjecte addicte a les drogues no és conscient de la malaltia, sinó que és el seu entorn més proper qui primer s'adona del problema que té amb les drogues.

 

Recomanem que veieu el vídeo a l'aula per poder fer un treball conjunt de reflexió. Pot ser interessant que recolliu els comentaris i les expressions de l'alumnat i que després els comenteu.

- Comprendre el procés d'addicció com quelcom aliè a la nostra voluntat.

- Fomentar la presa de decisions i l'actitud crítica pel que fa al consum de drogues.

 
 

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Com que el recurs té un contingut fàcil d'entendre i molt clar pel que fa als processos d'addicció, es pot treballar en qualsevol curs.

Tot i això, durant els primers cursos de l'ESO suggerim que es tracti durant les tutories, treballant la falta d'independència i autonomia personal del consumidor a causa de la relació que té amb les drogues.

En cursos més avançats, es pot lligar el treball d'aquest recurs amb l'explicació de les bases biològiques de l'addicció i, per tant, amb un treball més profund del sistema límbic dins de l'assignatura Ciències de la naturalesa.

Descripció del recurs

El Dr. Maldonado explica les diverses etapes que es produeixen en el consum de drogues fins que s'arriba a l'addicció. Parla d'un estadi progressiu diferenciat entre ús-abús-addicció. Aquests conceptes es defineixen molt bé en l'àmbit de la medicina, però en el dia a dia d'un consumidor són molt difícils de diferenciar. Només una persona externa i especialista en drogodependències pot concretar en quin estadi es troba el consumidor.

A nivell mèdic, però, un subjecte és addicte si es produeixen els factors següents:

-       Consumeix drogues compulsivament.

-       Perd el control del consum, tot i les conseqüències negatives.

-       Té recaigudes després de llargs períodes d'abstinència.

 

El Dr. Maldonado ressalta que el subjecte addicte a les drogues no és conscient de la malaltia, sinó que és el seu entorn més proper qui primer s'adona del problema que té amb les drogues.

 

Recomanem que veieu el vídeo a l'aula per poder fer un treball conjunt de reflexió. Pot ser interessant que recolliu els comentaris i les expressions de l'alumnat i que després els comenteu.

Objectius

- Comprendre el procés d'addicció com quelcom aliè a la nostra voluntat.

- Fomentar la presa de decisions i l'actitud crítica pel que fa al consum de drogues.

 
 

Competències per adquirir

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor

Materials del recurs
Exemples d'ús

Com que el recurs té un contingut fàcil d'entendre i molt clar pel que fa als processos d'addicció, es pot treballar en qualsevol curs.

Tot i això, durant els primers cursos de l'ESO suggerim que es tracti durant les tutories, treballant la falta d'independència i autonomia personal del consumidor a causa de la relació que té amb les drogues.

En cursos més avançats, es pot lligar el treball d'aquest recurs amb l'explicació de les bases biològiques de l'addicció i, per tant, amb un treball més profund del sistema límbic dins de l'assignatura Ciències de la naturalesa.