Construeix un científic

Interactiu

  • Descripció del recurs

   Sovint els infants tenen una imatge molt estereotipada dels científics i l'associen amb la figura caricaturitzada d'Albert Einstein. La finalitat d'aquest recurs és, justament, reflexionar sobre aquest estereotip tot mostrant la diversitat de persones que es dediquen professionalment a la ciència.

    

   Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, el recurs proposa a l'alumnat que construeixin un científic, triant un instrument, una vestimenta i una cara. Un cop feta la tria, apareix un científic o una científica que, en un vídeo molt breu, explica a què es dedica. El recurs conté dinou exemples reals de científics.

    

   Quan es faci servir a l'aula, hi ha l'opció de visualitzar tots els casos o només una part. Cal tenir en compte que els diferents casos apareixen aleatòriament cada vegada que s'entra al recurs.

  • Objectius didàctics

   • Reconèixer la diversitat de persones que es dediquen a la feina de científic segons el gènere, l'edat, la procedència, etc.

   • Conèixer diferents tipus d'investigacions científiques i els aparells o instruments que s'hi relacionen.

  • Competències per adquirir

   • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • Competència social i ciutadana

  • Exemples d'ús

   Aquest recurs es pot fer servir quan es detecta que els infants tenen molts estereotips relacionats amb la ciència, sobretot en relació amb el tipus de persones que s'hi dediquen.

    

   És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula i analitzi en quins moments considera oportú d'intervenir. En funció del temps disponible, pot escollir quants dels dinou científics que poden aparèixer al recurs es volen presentar a l'aula. Cal tenir en compte que els diferents científics apareixen de manera aleatòria cada vegada que s'accedeix al recurs.

    

   Més que la curiositat dels instruments o la vestimenta, interessa que el professorat promogui el debat sobre els estereotips que sovint manifesten els infants en relació amb els científics, i que fa que els considerin homes, d'una certa edat, vestits amb bata i jugant amb aparells estranys. L'objectiu final és ajudar a normalitzar la figura dels científics.

    

   Aproximadament la meitat dels científics que apareix al recurs són dones, i és molt important que quan s'usi amb l'alumnat apareguin aquests exemples.

    

   El recurs es pot complementar cercant informació sobre la biografia d'alguns científics, analitzant què els va dur a dedicar-se a la investigació. També es poden fer entrevistes a científics de l'entorn proper als alumnes i preguntar-los sobre la feina que fan i sobre què els va impulsar a iniciar una carrera científica.

  • investigació
  • científics
  • estereotip
  • primària
  • activitat científica

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: