Fernando Trujillo és un dels referents en recerca i innovació docent a Espanya. Professor Titular de la Universidad de Granada, al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, les seves principals línies de treball són la incorporació de les competències bàsiques al currículum, l'ús educatiu de les TIC, l'ensenyament basat en projectes i l'educació intercultural.

Durant l'última edició del congrés ITWorldEdu (Barcelona) vam parlar amb ell sobre alguns dels eixos del canvi educatiu que estem vivint.