Com s'escriu una bona conclusió empírica?

Interactiu

Recomanat per:
 • Educació primària
Àrea de coneixement:
 • Ciència bàsica
 • Ciències de la naturalesa - Física i Química
Categoria
Activitat per a l'aula
Format
Recursos interactius
Durada aproximada
7 minuts
Idioma
Català
Autor
Fundació bancària “la Caixa”
Drets d'autor
Fundació bancària “la Caixa”
Any
2017
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

Després de l'obtenció i l'anàlisi de dades, el darrer pas d'una investigació empírica és sempre l'establiment de conclusions. Una conclusió empírica sempre ha de donar resposta a la pregunta que ens haguem formulat a l'inici de la investigació.

 

Una bona conclusió, tant si s'expressa oralment com per escrit, sempre hauria de contenir dos elements fonamentals: l'afirmació i les evidències. L'afirmació correspon a la frase o sentència que dóna resposta a la pregunta investigable que ens hem formulat. Les evidències són els elements que justifiquen i avalen l'afirmació i provenen de les dades, tant si són quantitatives com si són qualitatives, que s'hauran obtingut a través de l'observació o l'experimentació.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, la colla demana ajuda per escriure una bona conclusió empírica, i per això es proposa als alumnes que exercitin la seva capacitat d'identificar on és l'afirmació i on són les evidències en una sèrie de conclusions escrites. 

 • Prendre consciència de la importància de les conclusions com a producte final d'una investigació empírica.

 • Identificar l'afirmació i les evidències com els dos elements clau que formen una bona conclusió empírica.

 • Competència en comunicació llingüística
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre

Aquest recurs es pot fer servir tant en una seqüència d'activitats en què l'objectiu d'aprenentatge sigui explícitament l'escriptura de conclusions empíriques o com a complement d'una seqüència d'activitats en què s'implica els alumnes en un procés d'investigació empírica.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. Com a exemple d'ús, es proposen cinc moments clau:

 

 • A l'inici del recurs, quan es demana als alumnes que escriguin una conclusió empírica, és important que no es doni cap indicació de com fer-ho. Simplement recordar que cal respondre la pregunta formulada tenint en compte les dades obtingudes.

 • Durant el diàleg entre els nois de la colla i la jove investigadora, que serveix per introduir la informació bàsica sobre què es considera una bona conclusió empírica, si cal, es pot ajudar els alumnes a aclarir la informació introduïda, sobretot la distinció entre afirmació i evidències.

 • Durant la realització dels exercicis interactius que es proposen, és interessant que el mestre identifiqui les principals dificultats que tenen els alumnes, per poder comentar-les al final de l'activitat.

 • Al final del recurs, podem proposar que es comparteixin, en parelles o en petit grup, les autoavaluacions que cada alumne haurà fet de la conclusió que ha escrit a l'inici del recurs.

 • Per tancar l'activitat, es pot fer una reflexió final on es subratlli el fet que les bones conclusions sempre contenen els dos elements indicats (afirmació i evidències), tot i que poden estar escrites de maneres molt diferents.

Descripció del recurs

Després de l'obtenció i l'anàlisi de dades, el darrer pas d'una investigació empírica és sempre l'establiment de conclusions. Una conclusió empírica sempre ha de donar resposta a la pregunta que ens haguem formulat a l'inici de la investigació.

 

Una bona conclusió, tant si s'expressa oralment com per escrit, sempre hauria de contenir dos elements fonamentals: l'afirmació i les evidències. L'afirmació correspon a la frase o sentència que dóna resposta a la pregunta investigable que ens hem formulat. Les evidències són els elements que justifiquen i avalen l'afirmació i provenen de les dades, tant si són quantitatives com si són qualitatives, que s'hauran obtingut a través de l'observació o l'experimentació.

 

Com tota la sèrie de recursos del projecte Investiguem a primària, es tracta d'un còmic interactiu protagonitzat per una colla d'infants que volen aprendre a fer de científics amb l'ajuda d'una jove investigadora. En aquest cas, la colla demana ajuda per escriure una bona conclusió empírica, i per això es proposa als alumnes que exercitin la seva capacitat d'identificar on és l'afirmació i on són les evidències en una sèrie de conclusions escrites. 

Objectius

 • Prendre consciència de la importància de les conclusions com a producte final d'una investigació empírica.

 • Identificar l'afirmació i les evidències com els dos elements clau que formen una bona conclusió empírica.

Competències per adquirir

 • Competència en comunicació llingüística
 • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
 • Competència per aprendre a aprendre

Materials del recurs
Exemples d'ús

Aquest recurs es pot fer servir tant en una seqüència d'activitats en què l'objectiu d'aprenentatge sigui explícitament l'escriptura de conclusions empíriques o com a complement d'una seqüència d'activitats en què s'implica els alumnes en un procés d'investigació empírica.

 

És important que el mestre visualitzi tot el recurs abans d'usar-lo a l'aula i analitzi en quins moments considera oportú intervenir. Com a exemple d'ús, es proposen cinc moments clau:

 

 • A l'inici del recurs, quan es demana als alumnes que escriguin una conclusió empírica, és important que no es doni cap indicació de com fer-ho. Simplement recordar que cal respondre la pregunta formulada tenint en compte les dades obtingudes.

 • Durant el diàleg entre els nois de la colla i la jove investigadora, que serveix per introduir la informació bàsica sobre què es considera una bona conclusió empírica, si cal, es pot ajudar els alumnes a aclarir la informació introduïda, sobretot la distinció entre afirmació i evidències.

 • Durant la realització dels exercicis interactius que es proposen, és interessant que el mestre identifiqui les principals dificultats que tenen els alumnes, per poder comentar-les al final de l'activitat.

 • Al final del recurs, podem proposar que es comparteixin, en parelles o en petit grup, les autoavaluacions que cada alumne haurà fet de la conclusió que ha escrit a l'inici del recurs.

 • Per tancar l'activitat, es pot fer una reflexió final on es subratlli el fet que les bones conclusions sempre contenen els dos elements indicats (afirmació i evidències), tot i que poden estar escrites de maneres molt diferents.