CASALS El peso de un gesto VC

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Editor de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Java method "com.liferay.portlet.asset.model.impl.AssetEntryImpl.getCategories()" threw an exception when invoked on com.liferay.portlet.asset.model.impl.AssetEntryImpl object "{entryId=21962869, groupId=10180, companyId=10154, userId=21796424, userName=EduCaixa PCC, createDate=Mon Apr 29 19:32:00 GMT 2019, modifiedDate=Mon Apr 29 19:32:00 GMT 2019, classNameId=10108, classPK=21962867, classUuid=1d5c6f33-fe90-0695-d6d5-ec6628b8d777, classTypeId=21206714, listable=true, visible=true, startDate=null, endDate=null, publishDate=Sun Apr 28 22:00:00 GMT 2019, expirationDate=null, mimeType=text/html, title=<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales=\"es_ES\" default-locale=\"es_ES\"><Title language-id=\"es_ES\">CASALS El peso de un gesto VC</Title></root>, description=, summary=, url=, layoutUuid=740d6fd9-7857-f995-74df-7ed0e13ea967, height=0, width=0, priority=0.0, viewCount=0}"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #list asset.getCategories() as cur_ca... [in template "10154#10192#FICHA_ACTIVIDADES_NAVEGACION_TPL" at line 23, column 9]
----
1<#-- Liferay Services --> 
2 
3<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService") /> 
4<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
5<#assign LiteralsToolsServiceUtil = serviceLocator.findService("com.aqua.literals.util.LiteralsToolsService")/> 
6 
7<#-- Global variables --> 
8 
9<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data/> 
10<#assign article = journalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(scopeGroupId), journalArticleId) /> 
11<#assign asset = assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle", article.resourcePrimKey) /> 
12<#assign language = themeDisplay.getLocale()/> 
13<#assign groupId = themeDisplay.getScopeGroupId()/> 
14<#assign theme_color = themeDisplay.getColorSchemeId()/> 
15 
16<div class="navegacion-ficha"> 
17  <ul> 
18    <li class="ficha-nav-elem active"><a href="#datos-basicos-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.datos.basicos")}</a></li> 
19    <li class="ficha-nav-elem"><a href="#descripcion-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.description")}</a></li> 
20    <li class="ficha-nav-elem"><a href="#objetivos-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.aims")}</a></li> 
21   
22    <#assign trabajo_alumnado = []> 
23    <#list asset.getCategories() as cur_category> 
24      <#if cur_category.vocabularyId == 403> 
25        <#assign trabajo_alumnado = [cur_category.name]> 
26        <#break> 
27    	</#if> 
28    </#list> 
29    <#attempt> 
30    <#if trabajo_alumnado?has_content> 
31		  <li class="ficha-nav-elem"><a href="#trabajo-alumnado-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.student.work")}</a></li> 
32		</#if> 
33		<#recover> 
34		</#attempt> 
35		 
36		<#attempt> 
37		<#if document?? & document.getSiblings()?has_content & document.getData()?has_content> 
38      <li class="ficha-nav-elem"><a href="#material-didactico-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.didactic.material")}</a></li> 
39    </#if> 
40    <#recover> 
41		</#attempt> 
42		 
43		<#attempt> 
44		<#if activityMoreInfo?? & activityMoreInfo.getData()?has_content> 
45      <li class="more-nav-elem"><a href="#more-information-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.more.info")}</a></li> 
46    </#if> 
47    <#recover> 
48		</#attempt> 
49     
50    <#attempt> 
51    <#if FBLCIDRoaming_.getSiblings()?has_content> 
52			<li class="ficha-nav-elem"><a href="#fechas-ubicaciones-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.dates.and.locations")}</a></li> 
53		</#if> 
54		<#recover> 
55		</#attempt> 
56 
57     
58    <!-- Estos elementos habrĂ­a que control por js --> 
59   
60    <!-- elem independiente--> 
61    <#--<li class="ficha-nav-elem"><a href="#">Contenido complementario</a></li>--> 
62    <!-- elem independiente--> 
63    <#--<li class="ficha-nav-elem"><a href="#">Experiencias</a></li>--> 
64  </ul> 
65   
66  <div class="navegacion-ficha-select"> 
67  	<select onchange="showContent(this)"> 
68  		<option value="datos-basicos-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.datos.basicos")}</option> 
69  		<option value="descripcion-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.description")}</option> 
70  		<option value="objetivos-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.aims")}</option> 
71 
72			 <#-- No corresponden con el modelo PCC 
73  		<option value="trabajo-alumnado-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.student.work")}</option> 
74  		<option value="material-didactico-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.didactic.material")}</option --> 
75  		<#attempt> 
76  		<#if FBLCIDRoaming_.getSiblings()?has_content> 
77				<option value="fechas-ubicaciones-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.dates.and.locations")}</option> 
78			</#if> 
79			<#recover> 
80			</#attempt> 
81 
82  	 
83  	<#--	<option value="">Contenido complementario</option>--> 
84  	<#--	<option value="">Experiencias</option>--> 
85  	</select> 
86	</div> 
87</div> 

Editor de continguts

Dades bàsiques

  •  
  • Nivell educatiu
  •  
  • Àrea de coneixement
  •  
  • Competències
  •  
  • Curs escolar

Descripció

"El pes d'un gest" és una exposició comissariada per l'artista Julião Sarmento, una de les figures més destacades de l'art portuguès contemporani. Sarmento ha pogut triar obres de tres grans col·leccions: la Col·lecció de la Fundació Bancària "la Caixa" i la del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, centrades en l'art internacional, i la col·lecció de la Fundação Calouste Gulbenkian, especialitzada en art portuguès contemporani.

En tota la seva diversitat, l'exposició potencia l'enigma, la incògnita, i convida l'espectador a construir el seu propi relat. Pintures, escultures, vídeos i instal·lacions es reuneixen en aquesta exposició per seduir la mirada i provocar un relat dedicat a l'espectador en el qual les obres actuen, proposen, dialoguen i també emocionen.

La visita dinamitzada s'adapta als diferents nivells escolars i es planteja a partir del diàleg entre l'educador i els alumnes. Els materials didàctics conviden els participants a observar i analitzar, alhora que permeten establir relacions entre la seva experiència i les obres de l'exposició. De vegades, ens costa saber què té a veure amb nosaltres l'art contemporani, o pensem, simplement, que no ens diu res. Tenint molt presents aquestes qüestions, la visita ens proposa escurçar les distàncies entre nosaltres i l'art de la nostra època.

Objectius

Dates i ubicacions

  Ho sentim, actualment no existeixen dates vigents per aquesta activitat

educaixa-contenido-relacionado Portlet

educaixa-formularios Portlet

Editor de continguts

Editor de continguts

Editor de continguts

Vols que t'avisem d'activitats similars?

educaixa-valoraciones Portlet

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR