CASALS Dibujar con el cuerpo

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Editor de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Java method "com.liferay.portlet.asset.model.impl.AssetEntryImpl.getCategories()" threw an exception when invoked on com.liferay.portlet.asset.model.impl.AssetEntryImpl object "{entryId=21948096, groupId=10180, companyId=10154, userId=21796424, userName=EduCaixa PCC, createDate=Thu Apr 18 15:17:08 GMT 2019, modifiedDate=Thu Apr 18 15:17:08 GMT 2019, classNameId=10108, classPK=21948094, classUuid=8204b06c-00b5-fea4-6767-e1bce2612a43, classTypeId=21206714, listable=true, visible=true, startDate=null, endDate=null, publishDate=Wed Apr 17 22:00:00 GMT 2019, expirationDate=null, mimeType=text/html, title=<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales=\"es_ES\" default-locale=\"es_ES\"><Title language-id=\"es_ES\">CASALS Dibujar con el cuerpo</Title></root>, description=, summary=, url=, layoutUuid=740d6fd9-7857-f995-74df-7ed0e13ea967, height=0, width=0, priority=0.0, viewCount=0}"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #list asset.getCategories() as cur_ca... [in template "10154#10192#FICHA_ACTIVIDADES_NAVEGACION_TPL" at line 23, column 9]
----
1<#-- Liferay Services --> 
2 
3<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService") /> 
4<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
5<#assign LiteralsToolsServiceUtil = serviceLocator.findService("com.aqua.literals.util.LiteralsToolsService")/> 
6 
7<#-- Global variables --> 
8 
9<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data/> 
10<#assign article = journalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(scopeGroupId), journalArticleId) /> 
11<#assign asset = assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle", article.resourcePrimKey) /> 
12<#assign language = themeDisplay.getLocale()/> 
13<#assign groupId = themeDisplay.getScopeGroupId()/> 
14<#assign theme_color = themeDisplay.getColorSchemeId()/> 
15 
16<div class="navegacion-ficha"> 
17  <ul> 
18    <li class="ficha-nav-elem active"><a href="#datos-basicos-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.datos.basicos")}</a></li> 
19    <li class="ficha-nav-elem"><a href="#descripcion-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.description")}</a></li> 
20    <li class="ficha-nav-elem"><a href="#objetivos-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.aims")}</a></li> 
21   
22    <#assign trabajo_alumnado = []> 
23    <#list asset.getCategories() as cur_category> 
24      <#if cur_category.vocabularyId == 403> 
25        <#assign trabajo_alumnado = [cur_category.name]> 
26        <#break> 
27    	</#if> 
28    </#list> 
29    <#attempt> 
30    <#if trabajo_alumnado?has_content> 
31		  <li class="ficha-nav-elem"><a href="#trabajo-alumnado-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.student.work")}</a></li> 
32		</#if> 
33		<#recover> 
34		</#attempt> 
35		 
36		<#attempt> 
37		<#if document?? & document.getSiblings()?has_content & document.getData()?has_content> 
38      <li class="ficha-nav-elem"><a href="#material-didactico-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.didactic.material")}</a></li> 
39    </#if> 
40    <#recover> 
41		</#attempt> 
42		 
43		<#attempt> 
44		<#if activityMoreInfo?? & activityMoreInfo.getData()?has_content> 
45      <li class="more-nav-elem"><a href="#more-information-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.more.info")}</a></li> 
46    </#if> 
47    <#recover> 
48		</#attempt> 
49     
50    <#attempt> 
51    <#if FBLCIDRoaming_.getSiblings()?has_content> 
52			<li class="ficha-nav-elem"><a href="#fechas-ubicaciones-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.dates.and.locations")}</a></li> 
53		</#if> 
54		<#recover> 
55		</#attempt> 
56 
57     
58    <!-- Estos elementos habrĂ­a que control por js --> 
59   
60    <!-- elem independiente--> 
61    <#--<li class="ficha-nav-elem"><a href="#">Contenido complementario</a></li>--> 
62    <!-- elem independiente--> 
63    <#--<li class="ficha-nav-elem"><a href="#">Experiencias</a></li>--> 
64  </ul> 
65   
66  <div class="navegacion-ficha-select"> 
67  	<select onchange="showContent(this)"> 
68  		<option value="datos-basicos-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.datos.basicos")}</option> 
69  		<option value="descripcion-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.description")}</option> 
70  		<option value="objetivos-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.aims")}</option> 
71 
72			 <#-- No corresponden con el modelo PCC 
73  		<option value="trabajo-alumnado-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.student.work")}</option> 
74  		<option value="material-didactico-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.didactic.material")}</option --> 
75  		<#attempt> 
76  		<#if FBLCIDRoaming_.getSiblings()?has_content> 
77				<option value="fechas-ubicaciones-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.dates.and.locations")}</option> 
78			</#if> 
79			<#recover> 
80			</#attempt> 
81 
82  	 
83  	<#--	<option value="">Contenido complementario</option>--> 
84  	<#--	<option value="">Experiencias</option>--> 
85  	</select> 
86	</div> 
87</div> 

Editor de continguts

Dades bàsiques

  •  
  • Nivell educatiu
  •  
  • Àrea de coneixement
  •  
  • Competències
  •  
  • Curs escolar

Descripció

Has provat mai de dibuixar una persona mentre s'està movent? Per què els artistes s'han sentit tan atrets pel ball? En aquest taller veuràs formes de representar el moviment, sabràs com ho han fet alguns artistes i aconseguiràs fixar la imatge del cos mentre es mou. No podràs parar!

Objectius

Dates i ubicacions

  Ho sentim, actualment no existeixen dates vigents per aquesta activitat

educaixa-contenido-relacionado Portlet

educaixa-formularios Portlet

Editor de continguts

Editor de continguts

Editor de continguts

Vols que t'avisem d'activitats similars?

educaixa-valoraciones Portlet

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR