CASALS CaixaLab Experience

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Editor de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Java method "com.liferay.portlet.asset.model.impl.AssetEntryImpl.getCategories()" threw an exception when invoked on com.liferay.portlet.asset.model.impl.AssetEntryImpl object "{entryId=21947524, groupId=10180, companyId=10154, userId=21796424, userName=EduCaixa PCC, createDate=Thu Apr 18 15:16:54 GMT 2019, modifiedDate=Thu Apr 18 15:16:54 GMT 2019, classNameId=10108, classPK=21947522, classUuid=d2f8241d-266d-c0e0-61b9-4603def05db6, classTypeId=21206714, listable=true, visible=true, startDate=null, endDate=null, publishDate=Wed Apr 17 22:00:00 GMT 2019, expirationDate=null, mimeType=text/html, title=<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales=\"es_ES\" default-locale=\"es_ES\"><Title language-id=\"es_ES\">CASALS CaixaLab Experience</Title></root>, description=, summary=, url=, layoutUuid=740d6fd9-7857-f995-74df-7ed0e13ea967, height=0, width=0, priority=0.0, viewCount=0}"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #list asset.getCategories() as cur_ca... [in template "10154#10192#FICHA_ACTIVIDADES_NAVEGACION_TPL" at line 23, column 9]
----
1<#-- Liferay Services --> 
2 
3<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService") /> 
4<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
5<#assign LiteralsToolsServiceUtil = serviceLocator.findService("com.aqua.literals.util.LiteralsToolsService")/> 
6 
7<#-- Global variables --> 
8 
9<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data/> 
10<#assign article = journalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(scopeGroupId), journalArticleId) /> 
11<#assign asset = assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle", article.resourcePrimKey) /> 
12<#assign language = themeDisplay.getLocale()/> 
13<#assign groupId = themeDisplay.getScopeGroupId()/> 
14<#assign theme_color = themeDisplay.getColorSchemeId()/> 
15 
16<div class="navegacion-ficha"> 
17  <ul> 
18    <li class="ficha-nav-elem active"><a href="#datos-basicos-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.datos.basicos")}</a></li> 
19    <li class="ficha-nav-elem"><a href="#descripcion-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.description")}</a></li> 
20    <li class="ficha-nav-elem"><a href="#objetivos-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.aims")}</a></li> 
21   
22    <#assign trabajo_alumnado = []> 
23    <#list asset.getCategories() as cur_category> 
24      <#if cur_category.vocabularyId == 403> 
25        <#assign trabajo_alumnado = [cur_category.name]> 
26        <#break> 
27    	</#if> 
28    </#list> 
29    <#attempt> 
30    <#if trabajo_alumnado?has_content> 
31		  <li class="ficha-nav-elem"><a href="#trabajo-alumnado-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.student.work")}</a></li> 
32		</#if> 
33		<#recover> 
34		</#attempt> 
35		 
36		<#attempt> 
37		<#if document?? & document.getSiblings()?has_content & document.getData()?has_content> 
38      <li class="ficha-nav-elem"><a href="#material-didactico-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.didactic.material")}</a></li> 
39    </#if> 
40    <#recover> 
41		</#attempt> 
42		 
43		<#attempt> 
44		<#if activityMoreInfo?? & activityMoreInfo.getData()?has_content> 
45      <li class="more-nav-elem"><a href="#more-information-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.more.info")}</a></li> 
46    </#if> 
47    <#recover> 
48		</#attempt> 
49     
50    <#attempt> 
51    <#if FBLCIDRoaming_.getSiblings()?has_content> 
52			<li class="ficha-nav-elem"><a href="#fechas-ubicaciones-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.dates.and.locations")}</a></li> 
53		</#if> 
54		<#recover> 
55		</#attempt> 
56 
57     
58    <!-- Estos elementos habrĂ­a que control por js --> 
59   
60    <!-- elem independiente--> 
61    <#--<li class="ficha-nav-elem"><a href="#">Contenido complementario</a></li>--> 
62    <!-- elem independiente--> 
63    <#--<li class="ficha-nav-elem"><a href="#">Experiencias</a></li>--> 
64  </ul> 
65   
66  <div class="navegacion-ficha-select"> 
67  	<select onchange="showContent(this)"> 
68  		<option value="datos-basicos-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.datos.basicos")}</option> 
69  		<option value="descripcion-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.description")}</option> 
70  		<option value="objetivos-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.aims")}</option> 
71 
72			 <#-- No corresponden con el modelo PCC 
73  		<option value="trabajo-alumnado-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.student.work")}</option> 
74  		<option value="material-didactico-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.didactic.material")}</option --> 
75  		<#attempt> 
76  		<#if FBLCIDRoaming_.getSiblings()?has_content> 
77				<option value="fechas-ubicaciones-actividad">${LiteralsToolsServiceUtil.getLiteral(groupId, language, "com.educaixa.dates.and.locations")}</option> 
78			</#if> 
79			<#recover> 
80			</#attempt> 
81 
82  	 
83  	<#--	<option value="">Contenido complementario</option>--> 
84  	<#--	<option value="">Experiencias</option>--> 
85  	</select> 
86	</div> 
87</div> 

Editor de continguts

Dades bàsiques

  •  
  • Nivell educatiu
  •  
  • Àrea de coneixement
  •  
  • Competències
  •  
  • Curs escolar

Descripció

Des de l'Obra Social "la Caixa", a través d'eduCaixa, impulsem l'excel·lència en l'educació amb iniciatives innovadores i dinàmiques que siguin de valor per a alumnes i professors.

Per aquest motiu et presentem CaixaLab Experience, un espai innovador al servei de l'educació i de la formació dels joves en l'àmbit de l'emprenedoria que trobaràs a CaixaForum Barcelona i que té els objectius següents:

• Acostar el concepte d'emprenedoria al públic escolar i als visitants de CaixaForum.
• Oferir una eina didàctica als docents i als centres educatius.
• Valorar la figura de l'emprenedor com a generador de projectes i de riquesa.

Els alumnes podran gaudir d'activitats conduïdes per un monitor, en les quals aprendran el concepte d'emprenedoria i les característiques i els valors d'una actitud emprenedora.
Les activitats són independents unes de les altres i duren entre 10 i 15 minuts (la durada total de la visita s'estima en 90 minuts). L'espai s'estructura en diversos àmbits, i cadascun disposa de recursos interactius, variats i diferenciats dels altres.

CaixaLab Experience forma part del programa pedagògic Joves Emprenedors, que té el propòsit de despertar les habilitats emprenedores en els alumnes, tot promovent el creixement personal i potenciant la capacitat d'iniciativa.

 

Objectius

Dates i ubicacions

  Ho sentim, actualment no existeixen dates vigents per aquesta activitat

educaixa-contenido-relacionado Portlet

educaixa-formularios Portlet

Editor de continguts

Editor de continguts

Editor de continguts

Vols que t'avisem d'activitats similars?

educaixa-valoraciones Portlet

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR