Canvis d'estat

Vídeo

  • Descripció del recurs

   La matèria es pot trobar en estats d'agregació diferents en funció de la pressió i la temperatura.

   Tots coneixem els estats principals de la matèria: sòlid, líquid i gasós, però hi ha altres estats d'agregació, com ara el plasma que, encara que menys freqüent, és present a la nostra vida quotidiana.

   El Sol, els llums fluorescents i alguns televisors són exemples de l'estat de plasma. Un estat fluid semblant a l'estat gasós però en el qual una determinada proporció de les partícules estan ionitzades.

   Si variem la temperatura o la pressió, podríem canviar la matèria d'un estat a un altre.

   Per exemple, podríem aconseguir que un líquid esdevingui sòlid abaixant la temperatura. I per passar d'un líquid a un gas caldria augmentar-la, sempre que la pressió es mantingui constant.

   Al vídeo es duen a terme experiments dels principals canvis d'estat, en què es varia la temperatura o la pressió, o ambdues, segons el cas:

   -         Sòlid a líquid (fusió).

   -         Líquid a gas (ebullició i evaporació).

   -         Líquid a sòlid (solidificació i congelació).

   -         Gas a líquid (liqüefacció i condensació).

   -         Sòlid a gas (sublimació).

   -         Gas a sòlid (sublimació inversa).

  • Objectius didàctics

   - Entendre els diferents processos pels quals passa la matèria en cadascun dels canvis d'estat possibles.

   - Comprendre la relació dels canvis de temperatura de la matèria amb els canvis d'estat.

   - Reconèixer els estats de la matèria i les seves propietats.

   - Conèixer els diferents canvis en els estats d'agregació de la matèria.

   - Apuntar exemples en què les variacions de temperatura o de pressió, o d'ambdues, fan variar l'estat d'agregació de la matèria.

   - Fomentar l'experimentació, el debat, la inquietud científica.

    

  • Competències per adquirir

   • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • Competència per aprendre a aprendre

  • Exemples d'ús

   Proposar altres experiments que puguin exemplificar els mateixos processos que s'han dut a terme al clip i triar-ne alguns per fer-los al laboratori.

  • matèria
  • pressió
  • sòlid
  • líquid
  • gasós
  • plasma
  • temperatura
  • fusió
  • ebullició
  • evaporació
  • solidificació
  • sublimació
  • condensació
  • liqüefacció

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: