Canvis d'estat

Vídeo

Recomanat per:
  • Educació primària
  • ESO
Àrea de coneixement:
  • Ciències de la naturalesa - Física i Química
Durada
00:14:49 minuts
Idioma
Castellà
Idioma subtítols
Català
Autor
Obra Social “la Caixa”
Drets d'autor
Obra Social “la Caixa”
Any
2013
Llicència
$licenseAlt
Descarregant àudio...

La matèria es pot trobar en estats d'agregació diferents en funció de la pressió i la temperatura.

Tots coneixem els estats principals de la matèria: sòlid, líquid i gasós, però hi ha altres estats d'agregació, com ara el plasma que, encara que menys freqüent, és present a la nostra vida quotidiana.

El Sol, els llums fluorescents i alguns televisors són exemples de l'estat de plasma. Un estat fluid semblant a l'estat gasós però en el qual una determinada proporció de les partícules estan ionitzades.

Si variem la temperatura o la pressió, podríem canviar la matèria d'un estat a un altre.

Per exemple, podríem aconseguir que un líquid esdevingui sòlid abaixant la temperatura. I per passar d'un líquid a un gas caldria augmentar-la, sempre que la pressió es mantingui constant.

Al vídeo es duen a terme experiments dels principals canvis d'estat, en què es varia la temperatura o la pressió, o ambdues, segons el cas:

-         Sòlid a líquid (fusió).

-         Líquid a gas (ebullició i evaporació).

-         Líquid a sòlid (solidificació i congelació).

-         Gas a líquid (liqüefacció i condensació).

-         Sòlid a gas (sublimació).

-         Gas a sòlid (sublimació inversa).

- Entendre els diferents processos pels quals passa la matèria en cadascun dels canvis d'estat possibles.

- Comprendre la relació dels canvis de temperatura de la matèria amb els canvis d'estat.

- Reconèixer els estats de la matèria i les seves propietats.

- Conèixer els diferents canvis en els estats d'agregació de la matèria.

- Apuntar exemples en què les variacions de temperatura o de pressió, o d'ambdues, fan variar l'estat d'agregació de la matèria.

- Fomentar l'experimentació, el debat, la inquietud científica.

 

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Competència per aprendre a aprendre

Proposar altres experiments que puguin exemplificar els mateixos processos que s'han dut a terme al clip i triar-ne alguns per fer-los al laboratori.

Descripció del recurs

La matèria es pot trobar en estats d'agregació diferents en funció de la pressió i la temperatura.

Tots coneixem els estats principals de la matèria: sòlid, líquid i gasós, però hi ha altres estats d'agregació, com ara el plasma que, encara que menys freqüent, és present a la nostra vida quotidiana.

El Sol, els llums fluorescents i alguns televisors són exemples de l'estat de plasma. Un estat fluid semblant a l'estat gasós però en el qual una determinada proporció de les partícules estan ionitzades.

Si variem la temperatura o la pressió, podríem canviar la matèria d'un estat a un altre.

Per exemple, podríem aconseguir que un líquid esdevingui sòlid abaixant la temperatura. I per passar d'un líquid a un gas caldria augmentar-la, sempre que la pressió es mantingui constant.

Al vídeo es duen a terme experiments dels principals canvis d'estat, en què es varia la temperatura o la pressió, o ambdues, segons el cas:

-         Sòlid a líquid (fusió).

-         Líquid a gas (ebullició i evaporació).

-         Líquid a sòlid (solidificació i congelació).

-         Gas a líquid (liqüefacció i condensació).

-         Sòlid a gas (sublimació).

-         Gas a sòlid (sublimació inversa).

Objectius

- Entendre els diferents processos pels quals passa la matèria en cadascun dels canvis d'estat possibles.

- Comprendre la relació dels canvis de temperatura de la matèria amb els canvis d'estat.

- Reconèixer els estats de la matèria i les seves propietats.

- Conèixer els diferents canvis en els estats d'agregació de la matèria.

- Apuntar exemples en què les variacions de temperatura o de pressió, o d'ambdues, fan variar l'estat d'agregació de la matèria.

- Fomentar l'experimentació, el debat, la inquietud científica.

 

Competències per adquirir

  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
  • Competència per aprendre a aprendre

Materials del recurs
Exemples d'ús

Proposar altres experiments que puguin exemplificar els mateixos processos que s'han dut a terme al clip i triar-ne alguns per fer-los al laboratori.