Big Data. La intel·ligència de dades

Projecte educatiu

Recomanat per:

3er i 4rt d'ESO, Batxillerat i CFGM.

Àrea de coneixement:
Tecnologia i Matemàtiques
Descarregant àudio...

"BIGDATA. La intel·ligència de dades" és un programa educatiu creat per EduCaixa per donar suport als docents en el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat de 3r.i 4t.d'ESO, Batxillerat i CFGM a l'aula.

 

En utilitzar els nostres mòbils, publicar en xarxes socials o comprar en línia generem milers de dades. Aquestes serveixen, al seu torn, per obtenir noves informacions i serveis, detectar tendències i patrons, facilitar la presa de decisions...

 

La recopilació, anàlisi i processament de dades massiu és el que coneixem com a Big Data, un fenomen que està canviant les societats, els models de negoci i el mercat laboral.

 

Vivim en un món digitalitzat i el nostre alumnat ha de ser capaç de trobar i seleccionar informació útil, interessant i pertinent; d'utilitzar de forma eficient diverses eines digitals i, també, de prendre consciència de les conseqüències de les accions que realitzen en el món digital.

 

 

Objectius:

 

 1. Desenvolupar una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i els mitjans tecnològics.

 2. Reconèixer la presència de dades digitals en les nostres vides, així com les seves implicacions.

 3. Conèixer procediments d'extracció i processament de dades per generar coneixement i participar en la societat.

 

 

Competències:

 

El programa Big data contribueix al desenvolupament de la competència digital i les seves principals dimensions:

 1. Capacitat d'utilitzar de forma autònoma i eficaç els diversos dispositius digitals.

 2. Processament de la Informació i creació de continguts.

 3. Comunicació i col·laboració interpersonal.

 4. Actitud responsable en entorns digitals.

 

 

Continguts:

 

BigData consta dels següents 5 blocs temàtics:

 • BLOC 1. Dades per tot arreu

 • BLOC 2. Els meus dispositius

 • BLOC 3. Les apps que utilitzem.

 • BLOC 4. La nostra interacció genera dades.

 • BLOC 5. Les dades en l'entorn global.

 

 

Orientacions metodològiques:

 

El programa inclou una programació didàctica per a treballar cadascun dels blocs de contingut, els quals es poden treballar a partir de tres itineraris amb diferents intensitats:

 • Itinerari reduït: 9 sessions.

 • Itinerari mitjà: 12 sessions.

 • Itinerari complet: 21 sessions.

 

 

Repte Big Data EduCaixa:

 

El professorat i l'alumnat que s'inscriguin al Programa Big Data tindran l'oportunitat de participar en un Datató a Barcelona i en un viatge formatiu a Silicon Valley. El termini per presentar els projectes és del 26 de febrer al 25 de març. Més informació:

 

https://bigdata.educaixa.com/ca/repte-big-data

 • Competència digital

Descripció del projecte

"BIGDATA. La intel·ligència de dades" és un programa educatiu creat per EduCaixa per donar suport als docents en el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat de 3r.i 4t.d'ESO, Batxillerat i CFGM a l'aula.

 

En utilitzar els nostres mòbils, publicar en xarxes socials o comprar en línia generem milers de dades. Aquestes serveixen, al seu torn, per obtenir noves informacions i serveis, detectar tendències i patrons, facilitar la presa de decisions...

 

La recopilació, anàlisi i processament de dades massiu és el que coneixem com a Big Data, un fenomen que està canviant les societats, els models de negoci i el mercat laboral.

 

Vivim en un món digitalitzat i el nostre alumnat ha de ser capaç de trobar i seleccionar informació útil, interessant i pertinent; d'utilitzar de forma eficient diverses eines digitals i, també, de prendre consciència de les conseqüències de les accions que realitzen en el món digital.

 

 

Objectius:

 

 1. Desenvolupar una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i els mitjans tecnològics.

 2. Reconèixer la presència de dades digitals en les nostres vides, així com les seves implicacions.

 3. Conèixer procediments d'extracció i processament de dades per generar coneixement i participar en la societat.

 

 

Competències:

 

El programa Big data contribueix al desenvolupament de la competència digital i les seves principals dimensions:

 1. Capacitat d'utilitzar de forma autònoma i eficaç els diversos dispositius digitals.

 2. Processament de la Informació i creació de continguts.

 3. Comunicació i col·laboració interpersonal.

 4. Actitud responsable en entorns digitals.

 

 

Continguts:

 

BigData consta dels següents 5 blocs temàtics:

 • BLOC 1. Dades per tot arreu

 • BLOC 2. Els meus dispositius

 • BLOC 3. Les apps que utilitzem.

 • BLOC 4. La nostra interacció genera dades.

 • BLOC 5. Les dades en l'entorn global.

 

 

Orientacions metodològiques:

 

El programa inclou una programació didàctica per a treballar cadascun dels blocs de contingut, els quals es poden treballar a partir de tres itineraris amb diferents intensitats:

 • Itinerari reduït: 9 sessions.

 • Itinerari mitjà: 12 sessions.

 • Itinerari complet: 21 sessions.

 

 

Repte Big Data EduCaixa:

 

El professorat i l'alumnat que s'inscriguin al Programa Big Data tindran l'oportunitat de participar en un Datató a Barcelona i en un viatge formatiu a Silicon Valley. El termini per presentar els projectes és del 26 de febrer al 25 de març. Més informació:

 

https://bigdata.educaixa.com/ca/repte-big-data

Competències
 • Competència digital