Descripció

Moltes de les investigacions científiques que l'alumnat fa a l'aula són investigacions empíriques, en les quals els infants recullen dades, les analitzen i, finalment, estableixen conclusions empíriques. Solen escriure conclusions molt simples, de manera que cal ajudar-los a redactar millors conclusions i a avaluar les seves pròpies produccions i les dels altres companys.

 

Com tota la sèrie de recursos adreçats al professorat del projecte Investiguem a primària, aquest recurs consta d'una primera part en què, a través d'una breu activitat interactiva, es convida el mestre a posicionar-se respecte de l'opinió de dos mestres ficticis que avaluen una conclusió escrita per una alumna. A partir d'aquí, es presenta informació bàsica sobre què hauria de contenir una bona conclusió empírica, es mostra un exemple de rúbrica per avaluar conclusions escrites (la base d'orientació que s'hi relaciona s'ofereix com a material relacionat) i s'exposa una estratègia per ajudar els alumnes a escriure millors conclusions.

Objectius

 

 

 

  • Identificar els elements que configuren una bona conclusió empírica, tant des del punt de vista científic com lingüístic.

  • Disposar d'un model de base d'orientació i de rúbrica útils, respectivament, per a l'elaboració i l'avaluació de conclusions empíriques.

  • Reconèixer la importància de donar suport científic i lingüístic als alumnes a l'hora d'escriure conclusions empíriques.

Competències

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?