Apèndix tècnic

Definició

Els estudis recolzen la noció que els nens i nenes aprenen més i el professorat és més eficaç en classes reduïdes. A mesura que la ràtio d’alumnes per classe o del grup d’aprenentatge es redueix, la gamma de metodologies que pot utilitzar el professorat i la quantitat d’atenció que rebrà cada estudiant augmenten, de manera que l’aprenentatge i el rendiment milloren.

Termes de cerca: mida de la classe; mida; reducció; reducció de la mida de la classe; augment de la mida de la classe; classes reduïdes

Puntuació de l'evidència

Hi ha sis metaanàlisis que han trobat de forma sistemàtica beneficis acadèmics en la reducció de la mida d’una classe. Malgrat tot, els efectes combinats generals en són pocs, entre 0,12 i 0,34. La majoria de les metaanàlisis inclouen dades correlacionals en les quals la justificació causal és més dèbil. Les evidències més sòlides provenen d’estudis a grups d’edat més precoces (entre cinc i set anys) als EUA, on els beneficis semblen mantenir-se entre els tres i quatre anys quan els grups de menys de 18 alumnes. Les dades de Suècia basades en classes més petites en els tres darrers anys de l’educació primària (entre 10 i 13 anys) indiquen que els efectes persisteixen, cosa que condueix a un millor rendiment als 16 anys.

Hi ha certes evidències del fet que l’alumnat de les zones desfavorides del Regne Unit es beneficia de classes de menys de 20 alumnes en primària i que l’alumnat amb un rendiment més baix en particular es pot beneficiar dels grups reduïts en secundària (classes de 15 alumnes, en comparació amb les de 30). En general, les evidències es valoren com a moderades.

Informació cost addicional

És probable que reduir la ràtio d’alumnes per classe a un nivell on s’hi aconsegueixin beneficis significatius sigui car. Les evidències demostren que les classes normals s’haurien de reduir a entre 15 i 20 alumnes. Dividir una classe de 30 alumnes en dues classes de 15 suposaria unes despeses elevades, ja que caldria comptar amb professorat addicional. No es té en compte la despesa d’utilitzar aules addicionals.

En general, les despeses es consideren elevades.