Apèndix tècnic

Definició

Les intervencions sobre la conducta pretenen millorar el rendiment escolar reduint les conductes problemàtiques, entre d’altres, l’agressivitat, la violència, l’assetjament escolar, el consum de drogues i les activitats antisocials generals. Es poden identificar tres categories principals d’intervencions conductuals:

  1. Metodologies portades a terme als centres per desenvolupar uns valors positius o millorar la disciplina, l’objectiu de les quals també és promoure un compromís major amb el procés d’aprenentatge.

  2. Programes universals que tenen com a finalitat millorar la conducta i que solen desenvolupar-se a l’aula.

  3. Programes més especialitzats que s’adrecen a estudiants amb problemes conductuals, o amb problemes conductuals i acadèmics.

Termes de cerca: intervencions sobre conductes antisocials; intervencions sobre habilitats socials; intervencions per lluitar contra l’assetjament escolar; delinqüència juvenil; intervenció conductual.

Puntuació de l'evidència

Hi ha vuit metaanàlisis que suggereixen que les intervencions sobre la conducta poden aconseguir millores en el rendiment acadèmic, a més de disminuir les conductes problemàtiques. Se n’han publicat cinc els últims deu anys, de les quals almenys tres exploren les característiques metodològiques i del programa associades a les repercussions. Tot i això, en general, els efectes varien molt entre els diferents programes, i els estudis inclosos són, sovint, a petita escala.

La majoria dels estudis descriuen un impacte més gran en alumnat de més edat. Els enfocaments conductuals portats a terme als centres sovint s’associen amb millores en el rendiment, però els programes generals no tenen evidències que indiquin una relació causal coherent amb l’aprenentatge. En general, les evidències es valoren com a nombroses.

Informació cost addicional

Les despeses dependran, en gran mesura, del tipus d’intervenció. Les intervencions liderades pel professorat a l’aula són les menys cares, però també les menys eficients. El suport individual és més car, però més eficient. En general, les despeses es consideren moderades.