Apèndix tècnic

Definició

Aquest article tracta els canvis sobre l’entorn construït, com ara traslladar-se a un nou centre educatiu o portar a terme millores en el disseny, la qualitat de l’aire, el soroll, la llum o la temperatura d’un edifici existent.

Termes de cerca: entorn físic; edifici; marc físic; entorn físic de l’aula; entorn construït; entorn físic d’aprenentatge

Puntuació de l'evidència

No hi ha metaanàlisis de les intervencions sobre l’impacte de l’entorn construït sobre l’aprenentatge. Les revisions sistemàtiques disponibles no contenen informació relativa a la mida de l’efecte. Les investigacions en aquesta àrea es basen principalment en estudis correlacionals o conclusions d’investigacions mediambientals més àmplies. Hi ha dos tipus d’evidències: una que pretén establir un vincle entre el rendiment i les condicions mediambientals desfavorables (efectes negatius), i una altra que pretén establir un vincle entre el rendiment i les condicions favorables o característiques específiques (efectes positius).

Hi ha molt pocs dissenys experimentals rigorosos o estudis ben emparellats, i això fa que sigui complicat establir afirmacions causals sobre l’impacte dels canvis físics, i l’evidència correlacional tendeix a ser més sòlida per als efectes negatius de les condicions desfavorables. En general, les evidències es valoren com a molt limitades.

Informació cost addicional

És molt complicat calcular les despeses dels canvis a l’entorn construït, ja que solen ser una inversió de capital i no una part recurrent del pressupost d’un centre. Malgrat que construir un nou centre d’educació secundària suposa una inversió considerable, vàries generacions d’alumnes en faran ús.

Millorar la qualitat de l’aire es pot portar a terme de manera relativament econòmica, amb una millor ventilació i filtrat, i utilitzant deshumidificadors quan sigui necessari. En general, les despeses es consideren baixes.